Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Specialisten Onderhandelingscommissie (SOC-k)

De Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-k) is een adviescommissie van het bestuur van de sectie specialisten van de KNMT. Taken van de Soc-k zijn onder meer:

* collectieve landelijke belangenbehartiging;

* voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten e.d. via digitale nieuwsbrieven;

* beantwoording van specifieke vragen van KNMT-leden via knelpunten.kaakchirurgie@knmt.nl;

* zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;

* behoud van de bijzondere positie van de MKA-chirurg tov de medisch specialist;

* nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;

* goede toegankelijkheid van de MKA-chirurgie;

* periodieke afstemming met ZN/NZa over interprestatie van tarieven;

* advisering aan en afstemming met het sectiebestuur/hoofdbestuur KNMT.

voorzitter J.M. van Ingen
secretaris waarnemer: A.J. Rijnsburger (KNMT) / mevrouw J.M. van Dam
lid R.B.G. Horsthuis
lid F.S. Kroon
lid Dr. R.H. Groot
adviseur  Dr.J.P.A. van den Bergh
Instelling: 
KNMT

Sponsoren SSKMKA