Landelijk opleidingsplan

Landelijk opleidingsplan

Het Landelijk Opleidingsplan (LOP) is door de ALV tijdens het voorjaarscongres op 27 juni 2020 geaccordeerd. Vervolgens is het LOP – na een inspraakronde waarin o.a. de KNMT heeft geparticipeerd – aan de minister van VWS ter goedkeuring voorgelegd.

Op 1 januari 2021 is het Landelijk Opleidingsplan in werking getreden.

Met dit LOP informeert de NVMKA opleiders en AIOS over de eisen en mogelijkheden ten aanzien van de vorm en inhoud van de opleiding tot specialist in de MKA-chirurgie in Nederland. In het LOP zijn links opgenomen naar: het Beroepsprofiel kaakchirurg, het Competentieprofiel, het Besluit MKA-chirurgie 2020 (bijlage).

Bekijk het landelijk opleidingsplan

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu