Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicator apicale chirurgie

Transparantie van zorg en kwaliteit worden steeds belangrijker. Indicatoren zijn meetbare elementen die een aanwijzing geven over de mate van kwaliteit van geleverde zorg. Zowel vanuit de overheid als vanuit het ziekenhuis en de zorgverzekeraars wordt er veel belang gehecht aan het ontwikkelen van deze indicatoren. Samen met het CBO is een indicatorenset voor de apexresectie ontwikkeld. Het is een omvangrijk project waarbij toegewerkt is naar het accorderen van de indicatorenset tijdens de Najaarsvergadering van 2014. Dit project werd vanuit de NMT- en deels vanuit BOOA-gelden gefinancierd.

De werkgroep Ontwikkeling Indicator MKA apicale chirurgie bestaat uit: Justin Pijpe (voorzitter), Erik van der Meij, Gert-Jan Mensink, Bart Witsenburg en Marjolijn Gilijamse. In oktober 2021 is het draaiboek Kwaliteitsindicator apicale chirurgie aangepast aan de vereisten zoals die staan vermeld in de Richtlijn Apicale Chirurgie; in bijlage kunt u de herziene versie inzien/downloaden.

Er is tevens een verzamelstaat voor het bijhouden van de benodigde gegevens voor de uitkomstindicator. De definitieve excel versie kunt u hier downloaden

Kwaliteitsindicatoren implantologie edentate onder- en bovenkaak

Bijgevoegd vindt u de definitieve versie van de Kwaliteitsindicatorenset implantologie edentate onder- en bovenkaak, welke recent zijn ontwikkeld naar aanleiding van de richtlijnen voor de overkappingsprothese op implantaten in de edentate onder- en bovenkaak. Van de MKA-chirurg-implantoloog wordt een actieve deelname verwacht bij het verzamelen van de gegevens voor de indicatoren. Een individuele MKA-chirurg-implantoloog kan de resultaten van de metingen gebruiken om aspecten van kwaliteit van zorg te evalueren en zo nodig te verbeteren. De kwaliteitsindicatoren zullen op termijn worden ingebouwd in de visitatie. De NVMKA en de NVOI kunnen de resultaten gebruiken om zich een beeld te vormen van de landelijk geleverde kwaliteit van zorg.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu