Algemene informatie

Algemene informatie

Leidraden (voorheen ‘standaarden’) vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van de kaakchirurg en slaan een brug tussen wetenschap en praktijk. Leidraden die de beroepsgroep heeft opgesteld en geautoriseerd, zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. Een leidraad bevat aanbevelingen voor het verbeteren van kwaliteit van zorg. Zij berusten op wetenschappelijk onderzoek en zijn aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Leidraden zijn bedoeld om de klinische besluitvorming te ondersteunen. Zij verminderen daarmee de diversiteit van handelen en maken het handelen transparant.

Leidraden zijn geen dwingende voorschriften. Aangezien de aanbevelingen in leidraden hoofdzakelijk gericht zijn op de ‘gemiddelde patiënt’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de leidraad is weergegeven, kunnen zorgverleners in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. Dit moet wel beargumenteerd en gedocumenteerd worden in het patiënten/cliëntendossier.

Er zijn veel soorten leidraden: van ‘globale adviezen’ tot ‘zeer gedetailleerde protocollen’. Om pragmatische redenen is besloten dat onderscheid niet te maken. Er wordt gestreefd naar globale beschrijvingen.

Een enkele keer komen conflicterende richtlijnen of leidraden voor. In het algemeen is het raadzaam dan de dichtst bijgelegen leidraad of richtlijn (meestal die van het ziekenhuis) te volgen, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.

In de bijlage vindt u de Leeswijzer MKA-standaarden.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een reactie sturen naar secretaris@nvmka.nl

Niet-leden kunnen de leidraden opvragen via bovenstaand email adres.

Commissie Herziening Richtlijnen

mw. S. van den Bosch, dr. E.H. van der Meij, dr. P.J. Schoen, mw. E.C. Mellema (namens bestuur NVMKA)

Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

Het KIMO is een jonge, flexibele vereniging die een bijdrage levert aan een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening. Onder meer door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen. KIMO werd opgericht in 2016 door drie belangenorganisaties: de KNMT, de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en de voormalige Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Zij vormen de leden van KIMO. Het uiteindelijke doel van KIMO is bundeling van de expertise van alle professionals in de mondzorg. Voor meer informatie: link 

Bijlage: leeswijzer MKA Leidraden

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu