Accreditatie – PE-online

Accreditatie – PE-online

PE-online 

Per 6 januari 2020 heeft de NVMKA – samen met de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) – PE-online in gebruik genomen.

PE-online is een geautomatiseerd registratiesysteem voor het bijhouden van behaalde accreditatiepunten, verkregen uit gevolgde bij- en nascholingen en overige activiteiten.

PE-online nascholingsagendahttps://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=548

2015 – 2021 Geaccrediteerde bij- en nascholingen NVMKA.pdf

PE-online (algemeen)https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx

 

Reglement Nascholingspunten per 1 januari 2022

Voor kaakchirurgen is PE-online ingericht conform het NVMKA-accreditatiereglement 2022, zoals dat is geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2021 (bijlage).

Wij adviseren u de inhoud van dit reglement aandachtig door te nemen.

Nederlandse aanbieders van bij- en nascholingen schrijven de door u behaalde geaccrediteerde punten bij in uw persoonlijke dossier; daarvoor dient uw BIG-nummer (tandarts) bij de aanbieder bekend te zijn.

Accreditatiepunten van buitenlandse (zuster- c.q. congresorganisaties die vermeld staan in bijlage 1 van het NVMKA-accreditatiereglement) kunt u zelf 1-op-1 overnemen in uw persoonlijke dossier. Aanbieders van buitenlandse bij- en nascholingen die niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het accreditatiereglement dient u zelf aan te vragen bij de NVMKA-accreditatiecommissie door het sturen van een e-mail met complete congresinformatie aan secretaris@nvmka.nl(link sends e-mail).

Accreditatiepunten voor uw overige activiteiten kunt u zelf registreren in PE-online.

Persoonlijk nascholingsdossier

Voor alle kaakchirurgen die in Nederland zijn geregistreerd door de RTS is een persoonlijk nascholingsdossier beschikbaar binnen PE-online (ongeacht of de kaakchirurgen wel of niet lid van de NVMKA zijn).

In uw persoonlijke dossier kunt u op eenvoudige én betrouwbare wijze accreditatiepunten, verkregen uit door u gevolgde bij- en nascholingen en overige activiteiten, registreren.

Gedurende uw referteperiode heeft alleen u toegang tot uw persoonlijke dossier. Aan het eind van uw referteperiode kunt u uw persoonlijke dossier digitaal aanbieden aan de RTS voor herregistratie.

Toegang tot uw persoonlijke dossier binnen PE-online

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke nascholingsdossier moet de RTS beschikken over het e-mailadres waarop u gedurende uw registratietermijn van 5 jaar goed bereikbaar bent. In de brief van de RTS van december 2019 staat het e-mailadres vermeld zoals dat bij de RTS bekend is (zie bijlage). Indien gewenst kunt u een ander e-mailadres doorgeven via rts.herregistratie@knmt.nl(link sends e-mail). Om uw e-mailadres te kunnen verwerken, dient u in uw e-mail ook uw BIG-nummer te vermelden. Het nieuwe e-mailadres wordt binnen 10 dagen verwerkt. De RTS stuurt u daarover een e-mail. De eerstvolgende werkdag daarna kunt u uw PE-online dossier activeren.

Inlog aanmaken en inloggen

Op de website van de KNMT (https://knmt.nl/rts) vindt u uitleg over de wijze waarop u door middel van een eenmalige actie uw PE-online dossier kunt activeren. Tevens vindt u er informatie over hoe u kunt inloggen.

Overzicht behaalde accreditatiepunten tot 6 januari 2020

Een overzicht van geaccrediteerde bij- en nascholingen tot 6 januari 2020 is als bijlage toegevoegd.

Met de ingebruikneming van PE-online komt het accreditatiesysteem BENNS.nl te vervallen. Indien u een account hebt bij BENNS, dan dient u vóór 1 maart 2020 een uitdraai van de door u behaalde accreditatiepunten zelf te maken. Vervolgens kunt u uw persoonlijke BENNS-overzicht aan uw persoonlijke PE-online dossier toevoegen.

Indien u tot nu toe zelf een registratie van uw accreditatiepunten bijhoudt, dan u uw eigen overzicht ook toevoegen aan uw persoonlijke PE-online dossier.

Vragen?

Heeft u vragen over PE-online, dan kunt u de lijst met Veelgestelde Vragen erop nakijken. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met het secretariaat van de NVMKA. Per e-mail: secretaris@nvmka.nl(link sends e-mail) of telefonisch (0578)62 97 40 of (06) 236 10 316.

Berichtgeving vanuit KNMT/RTS d.d. januari 2022: Tegemoetkoming in punten voor deskundigheidsbevordering

“Voor kaakchirurgen (en orthodontisten) van wie (een deel van) de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 (de Covid-peroide) in de referteperiode voor herregistratie valt, past de RTS een tegemoetkoming toe op de te behalen geaccrediteerde punten voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing). Het aantal te behalen punten wordt verminderd met 3 punten voor iedere maand dat de referteperiode in de Covid-periode valt. Dit betekent dat de vermindering maximaal 22 maanden x 3 punten = 66 punten bedraagt. Dit geldt voor kaakchirurgen (en orthodontisten) van wie de inschrijving expireert vóór of op 31 december 2026.

De eisen van 16 uur per week gewerkt hebben en met goed gevolg deelgenomen hebben aan de kwaliteitsvisitatie gelden als gebruikelijk.

BIG-registratie vereist op dit moment geen aparte actie.”

Links naar website KNMT/RTS 

https://www.knmt.nl/pe-online-hulp-bij-vragen (de FAQ)

https://www.knmt.nl/loopbaan/tandarts-specialisten/opleiding-en-herregistratie-tandarts-specialisten/over-pe-online (meer algemene informatie)

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu