Wat doet een kaakchirug

Wat doet een kaakchirug

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is een tandheelkundig specialisme, waarbij de kaakchirurg (ook wel ‘MKA-chirurg’ genoemd) bij aanvang van de opleiding tot MKA-chirurg zowel het tandartsdiploma alsook het artsdiploma heeft behaald. Het werkterrein van de MKA-chirurg bevindt zich dan ook op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Hij of zij is daarom ook verbonden aan een ziekenhuis.

De MKA-chirurg is dé specialist van het hoofd-halsgebied. De meesten van u zullen de MKA-chirurg van jongs af aan kennen als degene die de (verstands)kiezen verwijdert en die de wortelpuntoperaties uitvoert. Maar de MKA-chirurg doet nog veel meer:

De MKA-chirurg plaatst implantaten (“kunstwortels”) ter vervanging van missende gebitselementen en doet de correcties aan het bot en tandvlees die hiervoor soms nodig zijn (“pre-implantologische ingrepen”).

Voorts worden veel patiënten die tobben met hun kunstgebit gezien door de MKA-chirurg. De MKA-chirurg kan ervoor zorgen, dat met gebruik van kaakbotopbouw en/of implantaten er weer houvast ontstaat voor het kunstgebit.  De MKA-chirurg werkt voor dit gedeelte van het vak vaak samen met tandartsen die zich hebben toegelegd op het vervaardigen van bijzondere prothetische voorzieningen.

Correcties van de stand van de kaken worden eveneens uitgevoerd door de MKA-chirurg, bijna altijd samen met een beugelbehandeling door de  orthodontist. De orthodontist plaatst met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand in de kaak en de MKA-chirurg brengt met een operatie de kaken in de juiste positie in het gezicht. Hiermee wordt vaak ook het uiterlijk aanzien beïnvloed. Een goede planning, vaak in 3 dimensies gaat aan een dergelijke behandeling vooraf.

Er bestaan heel veel mondslijmvliesafwijkingen, zoals bijvoorbeeld aften en lichen planus, die gepaard kunnen gaan met vervelende klachten. De MKA-chirurg diagnosticeert en behandelt deze aandoeningen.

De MKA-chirurg behandelt de letsels van de beenderen van het aangezicht en de weke delen (huid en slijmvliezen) die er overheen liggen. Dit zijn de letsels die veelal zijn ontstaan bij trauma, zoals sport- en verkeersongevallen of mishandelingen (traumatologie).

De MKA-chirurg behandelt ook kaakgewrichtsklachten. De MKA-chirurg is geschoold op gebied van de diagnostiek en behandeling en werkt meestal multi-disciplinair met gespecialiseerde tandartsen en orofaciale fysiotherapeuten .

Klachten en afwijkingen van de speekselklieren worden behandeld door de MKA-chirurg: de diagnostiek van speeksel problemen, bijvoorbeeld bij klachten van een droge mond of zwellingen. De chirurgie bestaat uit het verwijderen van speekselstenen (soms met een kijkoperatie) en verwijderen van goedaardige en kwaadaardige gezwellen.

Ook de esthetische aangezichtschirurgie wordt door de MKA-chirurg uitgevoerd. Hierbij kan worden gedacht worden aan littekencorrecties, ooglidcorrecties, wenkbrauwlift, voorhoofdslift, facelift, mondhoek- en lipliften en het aanbrengen van zogenaamde injectables, zoals botox, fillers en het aanbrengen van eigen vet (lipofilling).

De MKA-chirurg behandelt kwaadaardige gezwellen van het hoofdhals gebied. Ook het herstel van de defecten (van bot, spier en huid) die het gevolg kunnen zijn van de behandeling en bestraling van de kwaadaardige gezwellen wordt in team verband door MKA-chirurgen uitgevoerd. (hoofd-hals oncologische teams met KNO-artsen, radiotherapeuten, plastisch chirurgen met veel ondersteuning van bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiotherapie, logopedie, etc).

De MKA-chirurg behandelt de aangeboren afwijkingen van het skelet van het aangezicht, zoals schisis (lip-, kaak-, verhemeltespleten) schedel- een aangezichtsafwijkingen. Ook hier is sprake van behandeling in team verband met vooral orthodontisten, logopedisten, kinderartsen plastisch chirurgen en KNO-artsen.
De behandeling van kwaadaardige gezwellen en de behandeling van ernstige aangeboren afwijkingen heeft plaats in gespecialiseerde, multidisciplinaire centra.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu