Stichting BOOA

Commissies en Stichtingen

Stichting BOOA

Stichting BOOA

Welkom op de pagina van de Stichting BOOA, een stichting tot bevordering van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA).

De Stichting BOOA heeft ten doel het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en het financieren van deze activiteiten binnen het kader van de doelstelling van de NVMKA, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De Stichting BOOA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het financieren van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekfaciliteiten;

b. het financieren/verzorgen van postacademiaal onderwijs MKA-chirurgie;

c. het (doen) voorbereiden van voordrachten voor de aanstellingen van door de stichting meegefinancierde bijzondere hoogleraren.

Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan ten minste twee oud-bestuursleden van de NVMKA en ten minste twee leden die ook zitting hebben in de PAOK commissie. Op deze wijze zijn BOOA en de PAOK aan elkaar gekoppeld, hun beider doelstelling past daar goed bij.

****

BOOA Research Grant 2023

Het bestuur van de Stichting Bijzondere Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Activiteiten (BOOA) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) brengt u onder de aandacht dat er ook dit jaar een Research Grant ter beschikking wordt gesteld aan een jonge onderzoeker als startkapitaal voor het onderzoek waarmee hij/zij wil beginnen.

Het onderzoek dient duidelijk gerelateerd te zijn aan ons vakgebied.

De BOOA Research Grant 2023 heeft een waarde van € 7500,-. Daarnaast wordt een aanmoedigingsprijs van € 2500,- beschikbaar gesteld.

De jury - benoemd door het bestuur van onze vereniging - zal de winnaars van de BOOA Research Grant en de Aanmoedigingsprijs bekendmaken tijdens het 67e NVMKA najaarscongres, dat zal plaatsvinden op donderdag 2 en vrijdag 3 november 2023 in Enschede.

Deelnemende onderzoekers zijn lid van de NVMKA en worden geacht het congres bij te wonen.

Kandidaten worden verzocht hun onderzoek (in vijfvoud) vóór 10 oktober 2023 schriftelijk in te dienen bij de Stichting BOOA, Postbus 369, 8160 AJ  Epe én eveneens een digitale versie per e-mail te sturen aan: secretaris@nvmka.nl.

Voor informatie over beoordelingscriteria en aanwijzingen voor inzending onderzoeksprotocol verwerving BOOA RG/BOOA wordt verwezen naar de bijlagen.

Namens bestuur Stichting BOOA,

S.A.M. Strijbos, secretaris

Voorzitter dr. T.J.M. Hoppenreijs
Secretaris mevrouw S.A.M. Strijbos
Penningmeester dr. J. Pijpe
 Lid dr. S.A. Zijderveld
 Lid (PAOK) W.H. Schreuder

Nadere informatie over de Stichting BOOA en de BOOA RG 2023 kan worden opgevraagd via e-mail: secretaris@nvmka.nl.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu