Specialisten Onderhandelingscommissie (Soc-K)

Commissies en Stichtingen

Specialisten Onderhandelingscommissie (Soc-K)

De Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-K) is een adviescommissie van het bestuur van de sectie specialisten van de KNMT. Taken van de Soc-K zijn onder meer:

* collectieve landelijke belangenbehartiging;

* voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten e.d. via digitale nieuwsbrieven;

* beantwoording van specifieke vragen van KNMT-leden via kaakchirurgie@knmt.nl;

* zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;

* behoud van de bijzondere positie van de kaakchirurg t.o.v. de medisch specialist;

* nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;

* goede toegankelijkheid van de MKA-chirurgie;

* periodieke afstemming met ZN/NZa over interpretatie van tarieven;

* advisering aan en afstemming met het bestuur Sectie Tandarts Specialisten (STS) en Hoofdbestuur KNMT.

Nadere informatie: https://knmt.nl/loopbaan/tandartsspecialisten/kaakchirurgen-in-de-knmt

voorzitter J.M. van Ingen
secretaris mevrouw J.M. van Dam
lid dr. J.P.A. van den Bergh
lid dr. R.H. Groot
lid R.B.G. Horsthuis
lid F.S. Kroon

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu