Specialisten Onderhandelingscommissie (Soc-K)

Commissies en Stichtingen

Specialisten Onderhandelingscommissie (Soc-K)

De Specialisten onderhandelingscommissie kaakchirurgie (Soc-K) is een adviescommissie van het bestuur van de sectie specialisten van de KNMT. Taken van de Soc-K zijn onder meer:

* collectieve landelijke belangenbehartiging;

* voorlichting over nieuwe regelgeving, tarieven, relevante actualiteiten e.d. via digitale nieuwsbrieven;

* beantwoording van specifieke vragen van KNMT-leden via knelpunten.kaakchirurgie@knmt.nl;

* zorgdragen voor marktconforme tarieven waarmee alle aspecten van specialistisch handelen zijn afgedekt;

* behoud van de bijzondere positie van de kaakchirurg t.o.v. de medisch specialist;

* nette contracten met zorgverzekeraars en zorginstellingen;

* goede toegankelijkheid van de MKA-chirurgie;

* periodieke afstemming met ZN/NZa over interpretatie van tarieven;

* advisering aan en afstemming met het bestuur Sectie Tandarts Specialisten (STS) en Hoofdbestuur KNMT.

Nadere informatie: https://knmt.nl/loopbaan/tandartsspecialisten/kaakchirurgen-in-de-knmt

voorzitter J.M. van Ingen
secretaris A.J. Rijnsburger (KNMT) / mevrouw J.M. van Dam
lid dr. J.P.A. van den Bergh
lid dr. R.H. Groot
lid R.B.G. Horsthuis
lid F.S. Kroon

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu