Commissie Implementatie Medische Technologie (MedTech)

Commissies en Stichtingen

Commissie Implementatie Medische Technologie (MedTech)

In 2017 is vanuit de NVMKA de commissie Implementatie Medische Technologie (MedTech) ingesteld. De aanleiding voor het vormen van deze commissie is de veranderde wet- en regelgeving omtrent het gebruik van medisch technische hulpmiddelen: de Europese wet Medical Device Regulations, welke vanaf medio 2020 daadwerkelijk consequenties zal hebben voor de MKA-chirurgische praktijk.

De hoofddoelstelling van de commissie is de correcte implementatie van deze veranderde wetgeving binnen het werkveld van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Hiertoe zal onder andere advies worden geformuleerd over het gebruik van 3D printtechnologie voldoend aan de geldende wetgeving alsmede het gebruik van software en hardware voor planningsdoeleinden.

Daarnaast stelt de commissie zich tot doel een advies te formuleren inzake een permanente inbedding van de BIG-geregistreerde Technisch Geneeskundige, binnen het werkveld van de MKA-chirurgie.

 

De commissie bestaat uit:

voorzitter dr. R. Schreurs, technisch geneeskundige
lid prof.dr. L. Dubois, kaakchirurg
lid B. van Eggermont, kaakchirurg
lid dr. J. Kraeima, technisch geneeskundige
lid prof.dr. T.J.J. Maal, technisch geneeskundige
lid prof.dr. M.J.H. Witjes, kaakchirurg
lid namens bestuur NVMKA H. Meshkini, kaakchirurg

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu