College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Commissies en Stichtingen

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat in besluiten vastlegt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her)registratie.

Taken CTS

De taken van het CTS staan vermeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen en zijn de volgende:

* het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;

* het vaststellen van het toetsingskader daarvoor:

* het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;

* het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;

* het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters;

* het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider danwel opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;

* het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

Nadere informatie over de actuele regelgeving (Besluit MKA-chirurgie): https://knmt.nl/loopbaan/tandartsspecialisten/college-tandheelkundige-specialismen-cts

Samenstelling

Het CTS bestaat uit gewone leden, waaronder de voorzitter, adviserende leden en een secretaris-jurist. De gewone leden zijn opleiders in beide specialismen (orthodontie en MKA-chirurgie) en een gelijk aantal buiten de opleiding praktiserende specialisten. Voor ieder van de gewone leden is een plaatsvervanger benoemd.

Voorzitter/lid prof.dr. J. de Lange, kaakchirurg
Vice-voorzitter/lid mevrouw W.J.D.M. van Beers, orthodontist
lid prof.dr. S.J. Bergé, kaakchirurg
lid prof.dr. A.J.W.P. Rosenberg, kaakchirurg
lid dr. R.H. Groot, kaakchirurg
lid dr. G.J. van Beek, kaakchirurg
lid mevrouw C.T.M. Geraedts, kaakchirurg
Lid dr. R.E.G. Jonkman, orthodontist
Lid dr. E.M. Ongkosuwito, orthodontist
Lid dr. J.G.J.H. Schols, orthodontist
Lid prof. Y. Ren, orthodontist
Lid S.M. Geurts, orthodontist
AIOS MKA-chirurgie mevrouw J.H.M. Rooyer
AIOS orthodontie mevrouw H.A. Oostenbrink
Adviseur (NFU) F.S. Kroon, kaakchirurg
Adviseur (RTS) mevrouw mr. A. van der Voort van Zyp, secretaris RTS)
Adviseur (DOO-T) vacature
Secretaris mr. M.C.J. Rozijn

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu