Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Bestuur

Dr. J.P.M. Fennis
Voorzitter
Prof.dr. J. de Lange
oud-voorzitter
C. Coppen
Secretaris
Dr. J.E. Bergsma
Penningmeester
Mw. E.C. Mellema
Communicatie en IT

Sponsoren SSKMKA