Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Accreditatie - PE-online

PE-online nascholingsagendahttps://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=548

In deze nascholingsagenda staat een link naar de KRT-agenda.

 

PE-online (algemeen)https://www.pe-online.org/SPE001_PR_Inloggen.aspx

 

De NVMKA neemt het systeem PE-online per 6 januari 2020 in gebruik!

Gezamenlijk met de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) neemt de NVMKA PE-online per 6 januari a.s. in gebruik.

PE-online is een geautomatiseerd registratiesysteem voor het bijhouden van behaalde accreditatiepunten, verkregen uit gevolgde bij- en nascholingen en overige activiteiten.

 

NVMKA-accreditatiereglement 2020

Voor kaakchirurgen is PE-online ingericht conform het NVMKA-accreditatiereglement 2020, zoals dat is geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2019 (bijlage).

Wij adviseren u de inhoud van dit reglement aandachtig door te nemen.

Nederlandse aanbieders van bij- en nascholingen schrijven de door u behaalde geaccrediteerde punten bij in uw persoonlijke dossier; daarvoor dient uw BIG-nummer (tandarts) bij de aanbieder bekend te zijn.

Accreditatiepunten van buitenlandse (zuster- c.q. congresorganisaties die vermeld staan in bijlage 1 van het NVMKA-accreditatiereglement) kunt u zelf 1-op-1 overnemen in uw persoonlijke dossier. Aanbieders van buitenlandse bij- en nascholingen die niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het accreditatiereglement dient u zelf aan te vragen bij de NVMKA-accreditatiecommissie door het sturen van een e-mail met complete congresinformatie aan secretaris@nvmka.nl.

Accreditatiepunten voor uw overige activiteiten kunt u zelf registreren in PE-online.

Persoonlijk nascholingsdossier

Voor alle kaakchirurgen die in Nederland zijn geregistreerd door de RTS is een persoonlijk nascholingsdossier beschikbaar binnen PE-online (ongeacht of de kaakchirurgen wel of niet lid van de NVMKA zijn).

In uw persoonlijke dossier kunt u op eenvoudige én betrouwbare wijze accreditatiepunten, verkregen uit door u gevolgde bij- en nascholingen en overige activiteiten, registreren.

Gedurende uw referteperiode heeft alleen u toegang tot uw persoonlijke dossier. Aan het eind van uw referteperiode kunt u uw persoonlijke dossier digitaal aanbieden aan de RTS voor herregistratie.

 

Toegang tot uw persoonlijke dossier binnen PE-online

Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke nascholingsdossier moet de RTS beschikken over het e-mailadres waarop u gedurende uw registratietermijn van 5 jaar goed bereikbaar bent. In de brief van de RTS van december 2019 staat het e-mailadres vermeld zoals dat bij de RTS bekend is (zie bijlage). Indien gewenst kunt u een ander e-mailadres doorgeven via rts.herregistratie@knmt.nl. Om uw e-mailadres te kunnen verwerken, dient u in uw e-mail ook uw BIG-nummer te vermelden. Het nieuwe e-mailadres wordt binnen 10 dagen verwerkt. De RTS stuurt u daarover een e-mail. De eerstvolgende werkdag daarna kunt u uw PE-online dossier activeren.

 

Inlog aanmaken en inloggen

Op de website van de KNMT (https://knmt.nl/rts) vindt u uitleg over de wijze waarop u door middel van een eenmalige actie uw PE-online dossier kunt activeren. Tevens vindt u er informatie over hoe u kunt inloggen.

 

Overzicht behaalde accreditatiepunten tot 6 januari 2020

Een overzicht van geaccrediteerde bij- en nascholingen tot 6 januari 2020 is als bijlage toegevoegd.

Met de ingebruikneming van PE-online komt het accreditatiesysteem BENNS.nl te vervallen. Indien u een account hebt bij BENNS, dan dient u vóór 1 maart 2020 een uitdraai van de door u behaalde accreditatiepunten zelf te maken. Vervolgens kunt u uw persoonlijke BENNS-overzicht aan uw persoonlijke PE-online dossier toevoegen.

Indien u tot nu toe zelf een registratie van uw accreditatiepunten bijhoudt, dan u uw eigen overzicht ook toevoegen aan uw persoonlijke PE-online dossier.

 

Vragen?

Heeft u vragen over PE-online, dan kunt u de lijst met Veelgestelde Vragen erop nakijken. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met het secretariaat van de NVMKA. Per e-mail: secretaris@nvmka.nl of telefonisch (0578)62 97 40 of (06) 236 10 316.

 

Links naar website KNMT/RTS 

https://www.knmt.nl/pe-online-hulp-bij-vragen (de FAQ)

https://www.knmt.nl/loopbaan/tandarts-specialisten/opleiding-en-herregistratie-tandarts-specialisten/over-pe-online (meer algemene informatie)

 

 

Bijlagen:

  • 2020 Definitief Reglement Nascholingspunten per 01-01-2020
  • 2019 Definitief Reglement Nascholingspunten 
  • Actueel overzicht toegekende accreditatiepunten door de NVMKA
  • RTS-mailing (algemene versie) d.d. 18-12-2019 inzake Elektronisch nascholingsdossier PE-online 

Sponsoren SSKMKA