Prof.dr. Damiaan Denys

Prof.dr. Damiaan Denys

Prof.dr. Damiaan Denys

Damiaan Denys voltooide een master in de filosofie en de geneeskunde. Hij is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de afdeling psychiatrie van het AmsterdamUMC. Zijn werk kenmerkt zich door de gecombineerde aanpak van psychiatrie, neurowetenschappen en filosofie. Hij publiceerde meer dan 400 wetenschappelijke artikelen en neemt actief deel aan het publieke debat over complexe maatschappelijke vraagstukken waaronder de betekenis van angst, autonomie en mentaal welzijn.

Abstract

Wie opgroeit in het Westen wordt opgevoed met de aanname dat individuele autonomie het hoogst bereikbare is in het leven. Het Westers ideaalbeeld van de mens is de autonome persoon die het best gedijt in de grootste vrijheid, omringd door het meeste gemak, en streeft naar absolute zelfbeschikking en maximale zelfverwerkelijking in samenhang met controle over de wereld en de anderen. Ons wordt geleerd dat elke stap waarmee we meer individuele zelfstandigheid bereiken ons hoger brengt op de evolutionaire ladder en ons verder verwijdert van het dierlijke instinct. Zijn we succesvol in het bereiken van autonomie? Welke prijs betalen we in het Westen voor het ideaal van autonomie? Worden we gelukkig of lijden we meer?

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu