Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering van de MKA-chirurgie

SSKMKA

Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering van de MKA-chirurgie

De activiteiten van Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering van de MKA-chirurgie bestaan voornamelijk uit het organiseren van congressen en bij- en nascholing ten behoeve van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, het bevorderen van kennis, de ontwikkeling en de kwaliteit van de zorg op het gebied van de MKA-chirurgie en het ontwikkelen van richtlijnen.

Bestuursleden:

Dr. L. Meijndert (voorzitter)

Mevrouw E.C. Mellema (secretaris)

Mevrouw L.A.A. Vaassen (penningmeester)

Zoeken binnen de hele website.