Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Dr. Annemarie Leliveld-Kors

Annemarie Leliveld-Kors is werkzaam als oncologisch uroloog in het UMC Groningen sinds 2003 en sinds 6 jaar chef de clinique aldaar.  Ze is gepromoveerd op urotheelcarcinoom van de blaas en hoge urinewegen. Buiten het ziekenhuis heeft zij zich veel ingezet binnen vele werkgroepen en commissies en bestuur van de wetenschappelijke vereniging (NVU) zoals  de commissie kwaliteitsvisitatie, werkgroep oncologische urologie waarbij nu voorzitter van de subwerkgroep blaaskanker. Al langere tijd speelde streven naar duurzamere zorg een rol in haar leven. Daarom heeft zij bijna 2 jaar geleden de landelijke werkgroep de Groene Uroloog opgericht, lid geworden van het DB van het Landelijk Netwerk de Groene OK en daarbij voorzitter van de werkgroep Plastic & Circulair. En natuurlijk ook actief lid binnen het Green Team van de OK/IC in het UMCG, hetgeen geleid heeft tot de oprichting van het Green Team van het interventiecentrum/endoscopiecentrum waar urologen, longartsen en MDL-artsen onderzoeken en verrichtingen uitvoeren.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu