Dr. Romke Rozema

Dr. Romke Rozema

Dr. Romke Rozema

Romke Rozema is chirurg in opleiding in het Medisch Centrum Leeuwarden. De afgelopen jaren heeft hij meerdere functies gehad die een directe relatie hadden met de MKA-chirurgie. Hij begon zijn loopbaan als radiodiagnostisch laborant. Tijdens zijn opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapeutische Technieken aan de Hanzehogeschool Groningen raakte hij geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar beeldvorming in de aangezichtstraumatologie. In 2014 startte hij met de studie Geneeskunde. Deze studie combineerde hij met een promotieonderzoek. In 2022 resulteerde dat in zijn proefschrift getiteld: ”Diagnostic management of maxillofacial trauma patients: clinical considerations and radiological advancements”. Naast het onderzoek heeft Romke Rozema inmiddels op verschillende fronten klinische ervaring in de diagnostiek van trauma patiënten. Hij heeft tijdens zijn studie gewerkt als radiodiagnostisch laborant en nadien enkele jaren werkzaam geweest als arts-assistent bij de chirurgie. Ook tijdens zijn huidige functie is dagelijks betrokken bij inzet en beslisvorming van beeldvorming bij patiënten met een aangezichtstrauma.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu