Dr. Jolita Bekhof

Dr. Jolita Bekhof

Dr. Jolita Bekhof

Jolita Bekhof is sinds 2005 als kinderarts werkzaam in Isala Zwolle en rondde in 2014 haar opleiding tot epidemioloog af aan de VU in Amsterdam. Haar proefschrift uit hetzelfde jaar (Rijksuniversiteit Groningen) is getiteld “Demystification of commonly used measurements in Pediatrics”. Binnen haar werk als kinderarts is zij vooral actief met evidence based medicine en zorgevaluatie onderzoek en is hiermee sterk pleitbezorger voor zinnige en zuinige zorg. Ze is voorzitter van de NVK–kennisagenda en SPIN, het onderzoeksnetwerk van de algemene kindergeneeskunde.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu