Programma: 25 mei

sskmka
Home
26 mei

De wereld om ons heen verandert continu door technologische vooruitgang. De gezondheidszorg blijft hier niet in achter. Het aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid vergt in het begin flexibiliteit, maar uiteindelijk hebben de technologische ontwikkelingen als doel u als zorgverlener juist te ondersteunen in het duurzaam leveren van goede en veilige patiëntenzorg.

Het is dan ook belangrijk om de laatste ontwikkelingen goed te volgen en aan te haken waar dat mogelijk is, om zodoende de MKAchirurgie toekomstbestendig te maken. Aan de hand van zowel reeds geïmplementeerde technieken, maar ook veelbelovende concepten die nog in ontwikkeling zijn, zal Hoofdzaken 2023 u enthousiasmeren om laagdrempelig mee te gaan in deze technologische revolutie van de gezondheidszorg.

De verschillende aspecten van technologische ontwikkeling in de gezondheidszorg zijn niet makkelijk onder één noemer te scharen. Daarom zullen verschillende onderwerpen de revue passeren.

De MKAchirurgie is een van de eerste specialismes die het gebruik van 3D en beeldgestuurde technieken heeft omarmd. Toch is de klinische meerwaarde nog niet altijd duidelijk voor de eindgebruiker. De (onbekende) meerwaarde en beperkingen van 3Dtechnologie en beeldgestuurde technieken zullen worden besproken, waarbij ook de haalbaarheid en noodzaak hiervan
in de dagelijkse praktijk ter sprake komt.

Omdat technologie is gestoeld op het gebruik van grote hoeveelheden data, zal ook hier aandacht aan worden besteed. Hoe kunnen deze data eenvoudig op de juiste manier worden opgeslagen, hoe kunnen ze vervolgens worden gebruikt en gedeeld, maar ook hoe kunnen we deze grote hoeveelheden data gebruiken voor onderzoek. Door juist gebruik en analyse kunnen deze data de voorspelbaarheid van toekomstige zorg vergroten en ons vak naar een hoger niveau brengen.

Commissie Hoofdzaken NVMKA

08:30
- 08:55
Ontvangst
08:55
- 09:00
Welkom
09:00
- 09:45

“We doen het al 30 jaar zo”, is een veel gehoorde zin in een willekeurige ziekenhuis setting. Waarom veranderen? Waarom kreeg de hedendaagse chirurg vroeger autorijles in een Toyota Corolla en rijdt hij of zij nu een Tesla X type, terwijl op de operatiekamer niets mag veranderen? In een vogelvlucht neemt Lars Brouwers u mee in het ontstaan van het medische 3D lab in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, laat hij zien dat er zelfs in Sierra Leone 3D prints met dezelfde eenvoudige techniek worden gemaakt en bespreekt hij een aantal nieuwe technieken met bijbehorende wetenschappelijke onderbouwing. Welke techniek; 3D printing, Augmented Reality of Aritifical Intelligence is “the holy grail?”

Dr. Lars Brouwers

AIOS Heelkunde

09:45
- 10:30

Computertomografie (CT) en Cone Beam Computed Tomography (CBCT) zijn de hoeksteen voor de diagnostiek van aangezichtsfracturen. De beoordeling van patiënten op de spoedeisende hulp die verdacht worden van een aangezichtsfractuur wordt verricht door zowel MKA-chirurgen, SEH-arts, traumachirurgen of diens arts-assistent. Recent onderzoek laat zien dat klinische beslisregels gebruikt kunnen worden om radiodiagnostische beeldvorming veilig achterwege te laten. Wanneer het gebruik van beeldvorming toch geïndiceerd is het “as low as reasonably achievable” principe ook tegenwoordig van belangrijke meerwaarde. Nieuwe technieken reduceren onnodige stralingsbelasting en nieuwe technieken gebaseerd op kunstmatige intelligentie bieden potentieel voor de toekomst.

Dr. Romke Rozema

AIOS Heelkunde

10:30
- 11:00
Koffiepauze
11:00
- 11:45
Artificial intelligence in de MKA‐chirurgie

Prof.dr. Stefaan Bergé

MKAchirurg

11:45
- 12:15
Mensgerichte en datagedreven gezondheidszorg – geautomatiseerde medische notitie

Koen Bonekamp MSc

CoFounder Autoscriber

12:15
- 13:15
Lunch
13:15
- 14:00
Digitaal groeimodel van de mandibula

Niels Klop MSc

Technisch Geneeskundige

14:00
- 14:45

Tijdens deze presentatie zal Vito van Dal ingaan op de toegevoegde waarde van 3D-beeldvorming en 3D-technieken in de klinische praktijk. Daarbij zal hij ook enkele praktische voorbeelden bespreken en verder ingaan op hoe u uw eigen praktijk in de toekomst 3D-bestendig kan maken. Waar zou u kunnen beginnen en hoe zou uw praktijk er in de toekomst uit kunnen zien? Hoe hebben we dit ingericht in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en wat waren de valkuilen die we onderweg tegen kwamen? Vito van Dal zal ook ingaan op de rol van de Technisch Geneeskundige en waar deze van toegevoegde waarde kan zijn.

Vito van Dal MSc

Technisch Geneeskundige

14:45
- 15:15
Koffiepauze
15:15
- 15:45

Terwijl je buiten het ziekenhuis al lang en breed kunt appen, realtime video’s mag uitwisselen en tikkies kunt verzenden, grossiert de zorg nog in faxen, logge systemen en hangen IT-verbindingen soms houtje-touwtje aan elkaar. Hoe kunnen we leren van andere industrieën die deze digitale transformatie reeds hebben ondergaan en wat is hier voor nodig?

Tijs Stehmann MSc

Chief Medical Officer bij Founda, AIOS Kindergeneeskunde

15:45
- 16:15
Drankje
16:15
- 17:30
Algemene Ledenvergadering
17:30
- 23:59
Borrel, BBQ, feest met DJ

Zoeken binnen de hele website.