Van weefsel naar 3D-MRI-model: verloop van de nervus facialis bij parotistumoren

Van weefsel naar 3D-MRI-model: verloop van de nervus facialis bij parotistumoren

Van weefsel naar 3D-MRI-model: verloop van de nervus facialis bij parotistumoren

M. MOLL1,2, L.H.E. KARSSEMAKERS1, L. BRAUN1, M. BAARSMA1,2, A. VAN STIPHOUT1,3, R. VAN VEEN1, L. TER BEEK1,            L.E. SMEELE1,4, M. VAN ALPHEN1, M.H. VALSTAR1,5

 1 Afdeling Hoofd-hals oncologie en chirurgie, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

2 Afdeling Technische Geneeskunde, Universiteit Twente, Enschede

3 Afdeling Technische Geneeskunde, Technische Universiteit Delft, Delft

4 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Amsterdam Universitair Medisch Centrum,  Amsterdam

5 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Flevoziekenhuis, Almere

 

Introductie en doelstelling

Identificatie van de nervus facialis bij parotischirurgie kan van belang zijn ter voorkoming van iatrogeen letsel, resulterend in aangezichtsverlamming. Een 3D-model dat de positie van de n. facialis toont ten opzichte van een speekselkliertumor kan hieraan bijdragen, bij preoperatieve patiëntvoorlichting, operatieplanning en peroperatief.1 Het doel van deze studie is om een preoperatief op MRI gebaseerd 3D-model van de n. facialis te vergelijken met de peroperatieve bevindingen.

 

Materiaal en methoden

Geschikte patiënten met een parotistumor tussen maart en augustus 2023 ondergingen een MRI (Philips, NerveVIEW sequentie). Deze scans werden manueel gesegmenteerd in 3D-Slicer software (Surgical Planning Laboratory, Harvard University, Boston, USA). Tijdens de parotidectomie zijn foto’s gemaakt van de ligging van de n. facialis t.o.v. de tumor. Hierbij werden de verwachtingen op basis van het 3D-model systematisch vergeleken met de intra-operatieve bevindingen, volgens een classificatiesysteem o.b.v. een gangbare indeling volgens de literatuur.

 

Resultaten

Bevindingen van de eerste 6 patiënten worden hier gepresenteerd. Segmentatie van de n. facialis was mogelijk in alle patiënten. Het 3D-model kon worden beoordeeld op een beeldscherm, middels een geprint 3D-model en/of middels augmented reality. Het 3D-model en de intra-operatieve bevindingen kwamen overeen, vooral in het hoofdstamsegment tot de eerste splitsing (pes anserinus). Wel zijn er verschillen wanneer de lokalisatie wordt benoemd volgens het classificatiesysteem.

 

Conclusie

3D-beeldvorming van de n. facialis bij parotistumoren is technisch haalbaar. Deze techniek kan een (nader vast te stellen) bijdrage leveren aan patiëntvoorlichting (informed consent), operatievoorbereiding en mogelijk uitvoering van een parotidectomie bij patiënten met een parotistumor.

 

Referenties

  1. Valstar MH, Andreasen S, Bhairosing PA, McGurk M. Natural history of recurrent pleomorphic adenoma: implications on management. Head Neck. 2020; 42(8):2058-2066.
  2. Saadya A, Chegini S., Morley S, McGurk M. Augmented reality presentation of the extracranial facial nerve: an innovation in parotid surgery. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2023; 61: 428–436 (2023).

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu