The use of sterile gloves in dental extractions: a systematic review and meta-analysis

The use of sterile gloves in dental extractions: a systematic review and meta-analysis

The use of sterile gloves in dental extractions: a systematic review and meta-analysis

M.M.A. Al SAFFAR1, J.T. VAN DER TAS1 , E. KRABBENDAM2, E.B. WOLVIUS1

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

2 Afdeling Medische Bibliotheek, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

 

Inleiding

Het gebruik van steriele handschoenen bij tandheelkundige extracties, zowel chirurgisch als niet-chirurgisch, is onderwerp van aanhoudende discussie. Hoewel steriele handschoenen worden gebruikt om een steriel werkveld te creëren, wordt de mondholte per definitie als verontreinigd beschouwd. Deze studie onderzoekt het effect van steriele handschoenen op postoperatieve infecties bij tandheelkundige extracties in het kader van duurzaamheid en zorgafvalreductie.

 

Methode

Een systematische review van de huidige literatuur aangaande het gebruik van steriele en niet-steriele handschoenen in tandheelkundige extracties werd verricht. Klinische en retrospectieve studies werden overwogen voor inclusie. De primaire uitkomstmaat van deze studie was de incidentie van infecties van de extractieholte op dag 7 na extractie. Een meta-analyse werd verricht op basis van het relatieve risico (RR).

 

Resultaten

Van de 5895 gevonden publicaties voldeden zeven artikelen aan de inclusiecriteria. De infectiepercentages varieerden van 0% tot 3,9%, met een algeheel infectiepercentage van 0,3% in de groep met steriele handschoenen (672 patiënten) en 1,3% in de groep met niet-steriele handschoenen (758 patiënten). Drie studies werden opgenomen in de meta-analyse, resulterend in een RR van 0,297 (95% CI: 0,071 – 1,238).

 

Conclusie

Er werd geen verschil gevonden in infectiepercentages na tandheelkundige extracties die werden uitgevoerd met steriele of niet-steriele handschoenen. Gezien de milieubelasting van het gebruik van steriele handschoenen en de vergelijkbare effectiviteit van niet-steriele handschoenen, zou het gebruik van steriele handschoenen bij tandheelkundige extracties opnieuw moeten worden overwogen. Er was onvoldoende data beschikbaar om onderscheid te maken tussen infectiepercentages bij chirurgische en niet-chirurgische extracties.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu