Sinusbodemelevatie met autoloog bot of een xenograft: een multicenter gerandomiseerde split-mouth studie

Sinusbodemelevatie met autoloog bot of een xenograft: een multicenter gerandomiseerde split-mouth studie

Sinusbodemelevatie met autoloog bot of een xenograft: een multicenter gerandomiseerde split-mouth studie

A. JUE1, B.P. JONKER1, E.B. WOLVIUS1,2, J. PIJPE1,3

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

2 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, St. Anna Ziekenhuis, Geldrop

3 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 

Introductie en doelstelling

Een sinusbodemelevatie (SBE) is vaak nodig voor het plaatsen van implantaten in de bovenkaak. Deze studie vergelijkt klinische- en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) van implantaten geplaatst na SBE met autoloog bot (AB) en SBE met een combinatie van een xenograft en lokaal geoogst autoloog bot (BBM).

 

Materiaal en methoden

Voor deze multicenter gerandomiseerde gecontroleerde split-mouth studie werden patiënten geïncludeerd waarbij bilaterale SBE was geïndiceerd, voorafgaand aan het plaatsen van implantaten. Na gerandomiseerde toewijzing van de AB- en de BBM-groep aan de linker- of rechterzijde van de bovenkaak werd de ingreep uitgevoerd. Bot werd geoogst vanuit de ramus mandibulae (AB-groep). In de BBM-groep werd lokaal bot geoogst tijdens de SBE-procedure en gemengd met een xenograft (Cerabone). Implantaten werden geplaatst na 4-6 maanden en controle vond plaats 12 maanden na belasten. Uitkomstmaten waren implantaat overleving en succes, complicaties, klinische parameters en PROMs.

 

Resultaten

Er werden 197 implantaten geplaatst bij 50 patiënten (AB=98, BBM=99). Implantaatoverleving na 12 maanden was 91.3% in de AB-groep en 96.7% in de BBM-groep zonder verschil in complicaties (p=0.990). Implantaatsucces was 89.5% in de AB-groep en 93.3% in de BBM-groep (RR=0.30, 95% CI 0.01 tot 8.25; p=0.320) zonder verschil in klinische parameters. Patiënttevredenheid was significant hoger na 12 maanden (p<0.005). Patiënten rapporteerden pijn en zwelling van de onderkaak na oogsten van ramus bot; 4 patiënten rapporteerden een tijdelijke hypoesthesie van de nervus alveolaris inferior.

Conclusie

SBE met AB en BBM geeft vergelijkbare klinische resultaten en hoge patiënttevredenheid. Een xenograft met lokaal geoogst bot leidt mogelijk tot minder morbiditeit.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu