Pediatric OSA

Pediatric OSA

Pediatric OSA

Obstructieve slaapapneu bij kinderen, ofwel pediatric OSA, kan verschillende oorzaken hebben. Milde vormen kunnen soms lang onopgemerkt blijven, maar hebben wel degelijk invloed op de ontwikkeling van een kind, en herkenning van symptomen is belangrijk. Bij ernstige vormen speelt de co-morbiditeit vaak een aanmerkelijke rol in de afweging voor het soort behandeling. Multidisciplinaire samenwerking is van grote betekenis om tot een goed beleid te komen. In deze voordracht zullen de diagnostische opties, de diverse morfologische afwijkingen en de behandelmogelijkheden worden besproken.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu