Overdracht volgens een gestandaardiseerd overdrachtsmodel

Overdracht volgens een gestandaardiseerd overdrachtsmodel

Overdracht volgens een gestandaardiseerd overdrachtsmodel

D. KATTAT, E.M. VAN CANN, A.J.W.P. ROSENBERG

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, UMC Utrecht, Utrecht

 

Introductie en doelstelling

Effectieve communicatie is essentieel voor de patiëntveiligheid en de continuïteit van zorg. Overdrachtsmomenten zijn cruciaal voor het uitwisselen van informatie over patiënten. Dit prospectieve onderzoek richtte zich op de ochtendoverdrachten op de afdeling MKA van het UMC Utrecht. Het doel was om het effect van een gestandaardiseerd overdrachtsmodel te evalueren.

 

Materialen en methoden

Gedurende twee weken werden ochtendoverdrachten met een recorder opgenomen. Daarna werd een gestandaardiseerd overdrachtsmodel geïntroduceerd. Na deze interventie werd gedurende twee weken overgedragen conform het gestandaardiseerde overdrachtsmodel. Retrospectief werden de ochtendoverdrachten uit de pre- en post-interventieperioden met elkaar vergeleken qua volledigheid van de informatieoverdracht, frequentie van onderbrekingen en duur van de overdracht.

 

Resultaten

In totaal werden 18 ochtendoverdrachten geïncludeerd: 9 uit de pre-interventieperiode en 9 uit de post-interventieperiode. In de post-interventieperiode bleek de volledigheid van de informatieoverdracht te zijn toegenomen ten opzichte van de pre-interventieperiode, de onderbrekingen afgenomen en de duur van de overdracht onveranderd.

 

Conclusie

Het gestandaardiseerde overdrachtsmodel lijkt de volledigheid van de informatieoverdracht te vergroten en het aantal onderbrekingen te beperken.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu