Karakterisering van de mandibula deformiteit in patiënten met Robin Sequentie

Karakterisering van de mandibula deformiteit in patiënten met Robin Sequentie

Karakterisering van de mandibula deformiteit in patiënten met Robin Sequentie

K. EL GHOUL1, L.S. VAN DE LANDE1, E. O’SULLIVAN2, P.K. GUNTAKA3, C.M. RESNICK3, R.H. KHONSARI4, B. PULLENS5, E.B. WOLVIUS1

1Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Erasmus MC, Rotterdam

2Craniofacial Unit, Great Ormond Street Hospital for Children, London

3Department of Plastic and Oral Surgery, Boston Children’s Hospital, Boston

4 Oral and Maxillofacial Surgery Department, Hospital Necker, Enfants Malades, Paris

5Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

 

Introductie en doelstelling
Een drie-dimensionaal morfologisch onderzoek voor het karakteriseren van de afwijkende mandibula in patiënten met Robin sequentie (RS) is niet eerder verricht. Het doel van deze studie is om de afwijkende mandibula in patiënten met geïsoleerde (iRS) en niet-geïsoleerde RS (niRS) te karakteriseren.

 

Materiaal en methode
Patiënten met RS uit het Erasmus MC, Boston Children’s Hospital en Necker-Enfants Malades hospital met CT-scans vervaardigd tussen 0-4 jaar werden geïncludeerd. De controlegroep was afkomstig uit een voorgaande studie van de normale mandibula (1). PCA werd gebruikt om de morfologische variatie in de RS-groep te beschrijven na non-rigide ICP registratie van 3D mandibula reconstructies. Een vergelijking tussen de iRS- en niRS-groep en de controlegroep werd gemaakt met PLS-DA.

 

Resultaten
Er werden 84 patiënten met iRS (leeftijd 5.4±8.4 maanden) en 48 patiënten met niRS (leeftijd 11.0±13.9 maanden) geïncludeerd. De variatie in mandibula morfologie voor de iRS- en niRS-groep werd afgebeeld (Fig. 1). Er werd een significant verschil gevonden in morfologie voor de iRS-groep en de niRS-groep vergeleken met de controlegroep (MANOVA, P<0.001). Naast afwijkingen van het corpus werd ook een afwijkende condyle en symfyse geobserveerd in patiënten met RS. Verder werd een verschil in de relatie met leeftijd en morfologie gezien voor de iRS-groep vergeleken met de controlegroep (Spearman’s R=0.78 vs. Spearman’s R=0.56, P=0.012).

 

Conclusie
Deze studie toont de variatie in mandibula morfologie voor patiënten met iRS en niRS vergeleken met de controlegroep. De ontwikkeling van de mandibula in patiënten met iRS verloopt vertraagd in het eerste levensjaar. De relatie van afwijkende morfologie met functionele afwijkingen wordt verder onderzocht.

 

Referenties
1. O’Sullivan E, van de Lande LS, El Ghoul K, et al. Growth patterns and shape development of the paediatric mandible – A 3D statistical model. Bone Rep. 2022;16:101528.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu