Juvenile idiopathische artritis en het temporomandibulaire gewricht

Juvenile idiopathische artritis en het temporomandibulaire gewricht

Juvenile idiopathische artritis en het temporomandibulaire gewricht

W.F.C. DE SONNAVILLE, C.M. SPEKSNIJDER, N.P.A. ZUITHOFF, M.W. HEIJSTEK,  N.M. WULFFRAAT, M.H. STEENKS, A.J.W.P. ROSENBERG

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in samenwerking met de afdelingen kinderreumatologie en reumatologie, UMC Utrecht, Utrecht

 

Introductie en doelstelling

Er is sprake van Juveniele idiopathische artritis (JIA), ook wel jeugdreuma genoemd, indien artritis optreed voor de leeftijd van 16 jaar, tenminste 6 weken aanhoud en geen andere oorzaak aantoonbaar is (1). Het temporomandibulaire gewricht (TMG) kan betrokken zijn bij JIA.
In 30% tot 50% van de kinderen met JIA zullen de symptomen van JIA aanhouden als volwassenen. Sinds 2002 zijn biologicals in Nederland beschikbaar, wat de behandeling sterk heeft verbeterd. Deze studie vergelijkt het TMJ screening protocol(2), mandibulaire bewegingen en bijtkracht tussen volwassenen met JIA en gezonde mensen.

 

Materiaal en methoden

In deze cross-sectionele studie werd het TMJ screening protocol(2), mondopening, protrusie, laterotrusie en bijtkracht vergeleken tussen: 1) volwassenen met JIA versus gezonde volwassenen, 2) volwassenen met JIA en TMG betrokkenheid versus volwassenen met JIA zonder TMG betrokkenheid, 3) volwassenen met JIA gediagnosticeerd na 2002 (biological groep) versus volwassenen met JIA gediagnosticeerd voor 2002 (pre-biological groep). Unadjusted en adjusted lineaire modellen werden gebruikt om de mondopening en bijtkracht tussen deze groepen te vergelijken. Het adjusted model corrigeerde voor leeftijd en ziekteduur.

 

Resultaten

100 patiënten met JIA en 59 gezonde volwassenen werden geïncludeerd in deze studie. 56% van de JIA patiënten had TMG betrokkenheid. De mondopening was 7.2 mm lager in patiënten met JIA. Mannelijk geslacht en ziekteduur waren geassocieerd met een lagere mondopening. De bijtkracht was niet significant verschillend tussen patiënten met JIA en gezonde volwassenen.

 

Conclusie

TMG betrokkenheid komt vaak voor in patiënten met JIA. Het advies is om volwassene met JIA te blijven screenen op TMG-problemen.

 

Referenties

  1. Ruperto N, Martini A. Current medical treatments for juvenile idiopathic arthritis. Front Pharmacol. 2011;OCT(October):1–8.
  2. Steenks MH, Giancane G, de Leeuw RRJ, Bronkhorst EM, van Es RJJ, Koole R, et al. Temporomandibular joint involvement in juvenile idiopathic arthritis: reliability and validity of a screening protocol for the rheumatologist. Pediatr Rheumatolo Online J. 2015;13(1):15.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu