Hoe beïnvloedt MARPE de papiloogte tussen de centrale incisieven?

Hoe beïnvloedt MARPE de papiloogte tussen de centrale incisieven?

Hoe beïnvloedt MARPE de papiloogte tussen de centrale incisieven?

T. XI1, H. CHEN1,2, A. KAPETANOVIĆ3, R. NOVERRAZ3, Z. PIAO2, J. SCHOLS3

 1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboud Universitair Medisch Centrum,  Nijmegen

2 Afdeling MKA-chirurgie, Affiliated Stomatology Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, Guangdong, China

3 Sectie Orthodontie en Craniofaciale Biologie, Afdeling Tandheelkunde, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

 

Introductie en doelstelling

Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansion (MARPE) biedt een minimaal invasieve optie voor skeletale expansie van de bovenkaak bij volwassenen. Deze studie evalueerde de impact van MARPE op de hoogte van de interdentale papil tussen de maxillaire centrale incisieven.

 

Materiaal en methoden

In deze prospectieve cohortstudie werden patiënten geïncludeerd die MARPE ondergingen aan het Radboud UMC tussen 2018 en 2021. De papilhoogte werd beoordeeld via frontale intra-orale foto’s vóór (T0) en 1,5 jaar na MARPE (T1) met de Jemt-classificatie. De primaire uitkomstmaat was het verschil in Jemt-score tussen T0 en T1. Extra variabelen zoals geslacht, leeftijd, Angle-classificatie, duur van actieve expansie, rijpingsstadium van de midpalatinale sutuur, maximaal centraal diasteem, breedte-lengteverhouding (W/L) en overlappen van centrale incisieven werden tevens meegenomen als potentiële voorspellers in de statistische analyses.

 

Resultaten

Van de 22 patiënten (2 mannen, 20 vrouwen, gem. leeftijd 27,3 ± 8,8 jaar) toonde 18% (n=4) een significante papilrecessie na MARPE (p=0,04). Alle patiënten met papilrecessie hadden voorafgaand overlappende centrale incisieven. De odds ratio voor papilrecessie bij incisale overlapping was 17,2. Een kleinere W/L-ratio was eveneens significant geassocieerd met papilrecessie (p<0,01).

 

Conclusie

18% van de patiënten vertoonde milde papilrecessie 1,5 jaar na MARPE. Overlappende incisieven en een kleinere W/L-ratio (smalle en hoge kronen) waren prognostische factoren voor interdentale papilrecessie.

 

Referenties

Chen H, Kapetanović A, Piao Z, Xi T, Schols JGJH. Influence of miniscrew-assisted rapid palatal expansion (MARPE) on the interdental papilla height of maxillary central incisors. Clin Oral Investig. 2023 Aug 19. doi: 10.1007/s00784-023-05214-9. Epub ahead of print.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu