Histopathologische vergelijking van Sjögren-gerelateerde kenmerken in gepaarde lip- en parotisbiopten van sicca-patiënten

Histopathologische vergelijking van Sjögren-gerelateerde kenmerken in gepaarde lip- en parotisbiopten van sicca-patiënten

Histopathologische vergelijking van Sjögren-gerelateerde kenmerken in gepaarde lip- en parotisbiopten van sicca-patiënten

U. NAKSHBANDI1, M. VAN GINKEL1, S. ARENDS1, H. BOOTSMA1, F.K.L. SPIJKERVET2, A. VISSINK2, E.A. HAACKE3-4, S.C. LIEFERS1, G.M.J. VERSTAPPEN1, B. VAN DER VEGT3, F.G.M. KROESE1

1 Afdeling Reumatologie & Klinische immunologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

2 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

3 Afdeling Pathologie & Medische Biologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

4 Afdeling Pathologie, Pathologie Friesland, Leeuwarden

 

Introductie en doelstelling

Voor de diagnose en classificatie van de ziekte van Sjögren (ZvSj) kan zowel het lip- als parotisbiopt worden gebruikt. In deze studie worden de focusscore (FS) en andere histopathologische kenmerken van gepaarde lip- en parotisbiopten van sicca-patiënten vergeleken.

 

Methode

Bij patiënten met sicca-klachten, verdacht voor de ZvSj werd zowel een lip- als parotisbiopt tegelijkertijd genomen. Biopten werden verwerkt voor (immuno)histologie en coupes werden gekleurd met H&E en voor CD3, CD20, CD45, cytokeratine, CD21, Bcl6, AID, en IgA/IgG. FS en andere Sjögren-gerelateerde histopathologische parameters werden geanalyseerd.

 

Resultaten

Op basis van drie ervaren reumatologen zijn 36 patiënten geclassificeerd als patiënten met de ZvSj en 63 als niet-ZvSj sicca-patiënten. In de gehele studiepopulatie was de overeenstemming tussen de beide biopten hoog. Meer lipbiopten hadden een FS≥1 vergeleken met het parotisbiopt. Ook was het geïnfiltreerde gebied groter in het lipbiopt. Wanneer enkel patiënten met de ZvSj in beschouwing werd genomen, bevatten lipbiopten significant minder B-lymfocyten, kiemcentra/mm2 en minder ernstige lymphoepitheliale laesies in vergelijking met het parotisbiopt.

 

Conclusie

Het lip- en parotisspeekselklierbiopt bevatten vergelijkbare histopathologische parameters bij de ZvSj. Hierom zijn beide speekselklieren geschikt voor de diagnose en classificatie. Echter, het parotisbiopt toont duidelijker B-lymfocyt gerelateerde kenmerken, terwijl lipspeekselklieren meer niet-Sjögren gerelateerde inflammatie laten zien. Dit laatste kan invloed hebben op de diagnostische nauwkeurigheid en resulteren in meer vals-positieve uitslagen.

 

Subsidieverstrekker

National Institutes of Health (NIH).

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu