Evaluatie van de leercurve en patiëntresultaten bij endoscopisch geassisteerde craniosynosthose chirurgie: een analyse van 20 jaar

Evaluatie van de leercurve en patiëntresultaten bij endoscopisch geassisteerde craniosynosthose chirurgie: een analyse van 20 jaar

Evaluatie van de leercurve en patiëntresultaten bij endoscopisch geassisteerde craniosynosthose chirurgie: een analyse van 20 jaar

N. CHARGI, M. KREGEL, T. XI, T. DORMAAR, W. BORSTLAP, E. VAN LINDERT, H. DELYE, M. NIENHUIJS

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboud UMC, Nijmegen

 

Doelstelling

Het analyseren van de chirurgische leercurve die gepaard gaat met endoscopische geassisteerde craniosynostosechirurgie (EACS) over een periode van 20 jaar.

 

Materiaal en methoden

Patiënten die tussen 2004 en 2023 een EACS ondergingen, werden in dit retrospectieve onderzoek geïncludeerd. De impact van chirurgische ervaring werd beoordeeld door de operatieduur, anesthesieduur, peroperatief bloedverlies, bloedtransfusiebehoefte, het optreden van postoperatieve complicaties en de duur van het ziekenhuisverblijf te analyseren in relatie tot het aantal uitgevoerde operaties.

 

Resultaten

In totaal werden 310 patiënten geïncludeerd, het percentage postoperatieve complicaties was laag, waarbij slechts 23 patiënten (7.4%) een postoperatieve complicatie ondervonden en 33 patiënten (10.6%) een bloedtransfusie nodig hadden. De mediane duur van het ziekenhuisverblijf was 3 dagen (range 1-7 dagen). De resultaten toonden een statistisch significante leercurve geassocieerd met EACS, waarbij elke extra operatie de kans op postoperatieve complicaties met 0.7% (p<0.001) en de kans op bloedtransfusie met 0.8% (p<0.001) verminderde. Bovendien waren er in de loop van de tijd significante verminderingen in de duur van de anesthesie, de duur van de operatie en de duur van het ziekenhuisverblijf (p<0.001)

 

Conclusie

EACS is een veilige en effectieve techniek voor de behandeling van craniosynostose met een laag complicatierisico en een aanzienlijke leercurve in de loop van de tijd. Chirurgen kunnen betere resultaten verwachten met meer chirurgische ervaring.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu