Automatische beoordeling van condylaire veranderingen na orthognatische chirurgie

Automatische beoordeling van condylaire veranderingen na orthognatische chirurgie

Automatische beoordeling van condylaire veranderingen na orthognatische chirurgie

H. VAN WEERT1, M. BOELSTOFT HOLTE2, E. PINHOLT2, T. XI1, S.J. BERGÉ1, N. VAN NISTELROOIJ1, S. VINAYAHALINGAM1

1Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboud UMC, Nijmegen

2Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, University Hospital of Southern Denmark, Esbjerg, Denemarken

 

Introductie en doelstelling

Deze studie stelt en valideert een volledig automatische beoordeling van volumeveranderingen in de mandibulaire condyl na orthognatische chirurgie.

 

Materiaal en methoden

Twee sets cone-beam computed tomography scans werden geïncludeerd (scans met segmentatie van de gehele mandibula en pre- en postoperatieve scans met segmentatie van de ramus segmenten). Met beide sets werden convolutionele neurale netwerken getraind middels een grof-naar-fijn strategie om mandibulaire condyl veranderingen te voorspellen. Voor validatie van de voorgestelde volledig automatische beoordeling werd deze vergeleken met een gevalideerde semi-automatische methode door middel van gemiddeld verschil en intra-class correlatiecoëfficiënten (ICC).

Resultaten

Veertig mandibulaire condylen van 20 patiënten (16 vrouw, 4 man, gemiddelde leeftijd 27.6 jaar) met klasse II malocclusie en maxillomandibulaire retrognatie, die bimaxillaire chirurgie ondergingen, werden beoordeeld. De volledig automatische methode was significant sneller dan de semi-automatische methode (3 minuten versus 30 minuten). Het verschil in meting van condylaire volumeverandering tussen de twee methoden was niet significant (gemiddelde=2.6%, standaarddeviatie=1.8%, p=0.06). De overeenkomst tussen de twee methoden was uitstekend (ICC=0.99). Een onderschatting van de pre- en postoperatieve condylaire volumes en condylaire volumeveranderingen werd geobserveerd.

 

Conclusie

De volledig automatische beoordeling toonde een uitstekende betrouwbaarheid voor kwantificering van condylaire volumeveranderingen na orthognatische chirurgie. De korte verwerkingstijd maakt integratie in routine klinische praktijk mogelijk.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu