Artroscopie versus zowel artrocentese als conservatieve zorg voor kaakgewrichtsaandoeningen – een systematische literatuurstudie met meta-analyses

Artroscopie versus zowel artrocentese als conservatieve zorg voor kaakgewrichtsaandoeningen – een systematische literatuurstudie met meta-analyses

Artroscopie versus zowel artrocentese als conservatieve zorg voor kaakgewrichtsaandoeningen – een systematische literatuurstudie met meta-analyses

Y.H. TANG, N.B. VAN BAKELEN, B. GAREB, F.K.L. SPIJKERVET

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

 

Introductie en doelstelling

De initiële behandeling van symptomatische kaakgewrichtsaandoeningen bestaat doorgaans uit conservatieve zorg en/of minimaal invasieve chirurgie, zoals artroscopie of artrocentese. Hoewel minimale invasieve therapieën reeds lange tijd worden toegepast, is er weinig bekend over de effectiviteit van artroscopie ten opzichte van andere therapieën. Deze systematische literatuurstudie vergeleek daarom de effectiviteit van artroscopie met zowel artrocentese als conservatieve zorg voor pijnlijke kaakgewrichtsaandoeningen.

 

Materiaal en methodes

Gecontroleerde studies die verscheidene subjectieve en objectieve uitkomstmaten onderzochten, waaronder pijnreductie en maximale mondopening (MMO)-verbetering, werden geïncludeerd. Meta-analyses werden apart uitgevoerd voor artroscopische chirurgie en artroscopische lysis en lavage. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen een korte- (<6 maanden), middellange- (6 maanden tot 5 jaar) en lange- (≥5 jaar) termijn follow-up.

 

Resultaten

Dertien studies werden geïncludeerd, waarvan tien werden gebruikt voor meta-analyses. Er bleken geen statistisch significante verschillen tussen artroscopie en artrocentese met betrekking tot de uitkomstmaten pijnreductie en het aantal complicaties. Met betrekking tot MMO-verbetering, waren zowel artroscopische chirurgie op middellange termijn als artroscopische lysis en lavage op korte termijn even effectief als artrocentese. Echter, artroscopische lysis en lavage was effectiever dan artrocentese voor MMO-verbetering op middellange termijn (mean difference 4.9mm [95% betrouwbaarheidsinterval 2.7;7.1]). Er was onvoldoende wetenschappelijk bewijs om uitspraken te doen over andere uitkomstmaten of de vergelijking tussen artroscopie en conservatieve zorg.

 

Conclusie

Gezien de lage kwaliteit van de geïncludeerde studies is meer hoogstaand onderzoek nodig voordat definitieve conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van artroscopie ten opzichte van zowel artrocentese als conservatieve zorg voor aandoeningen van het kaakgewricht.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu