Aangezichtsletsel na een fiets- of scooterongeval bij kinderen

Aangezichtsletsel na een fiets- of scooterongeval bij kinderen

Aangezichtsletsel na een fiets- of scooterongeval bij kinderen

L.VAN KRIMPEN, N. BOURIMI, L. BOOM, A.V.J. ROZEBOOM, R.J.C.G. VERDONSCHOT

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Afdeling Spoedeisende Hulp, Erasmus MC, Rotterdam

 

MKA-talk

Introductie en doelstelling

In Nederland bezoeken jaarlijks 15.000 kinderen de SEH na een fiets- of scooterongeval, wat regelmatig resulteert in aangezichtsletsel [1]. Het gebruik van een helm zou deze letsels kunnen voorkomen [2]. Toch blijft de impact van helmgebruik op aangezichtsletsel bij kinderen onduidelijk. Het doel van deze retrospectieve cohortstudie is om de invloed van helmgebruik op aangezichtsletsel bij kinderen na een fiets- of scooterongeval te onderzoeken.

 

Methoden

Uit de elektronisch patiëntendossiers van kinderen <18 jaar die tussen juni 2017 en december 2023 de SEH van het Erasmus MC bezochten na een fiets- of scooterongeval zijn gegevens verzameld. De primaire uitkomst is het optreden van aangezichtsletsel bij wel en geen helmgebruik. Zowel beschrijvende als analytische statistieken werden berekend, met een statistische significantie van

p <0,05. Een binaire logistische regressie werd uitgevoerd om kinderen met en zonder aangezichtsletsel te vergelijken, waarbij er werd gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en helmgebruik.

 

Resultaten

Ruim 500 kinderen werden geïncludeerd, waarvan meer dan 12% een helm droeg. Helmgebruik was geassocieerd met significant minder aangezichtsletsel (OR 0,39, p= 0,024), met name letsel aan de weke delen (OR 0,35, p= 0,013). Logistische regressie toonde dat het niet dragen van een helm was geassocieerd met een verhoogde kans op aangezichtsletsel van 2,37 (p= 0,042).

 

Conclusie

Helmgebruik kan beschermen tegen aangezichtsletsel vergeleken met het niet dragen van een helm bij kinderen. Wetgeving met betrekking tot helmgebruik en leeftijdsspecifieke preventieprogramma’s zouden een oplossing kunnen zijn om het helmgebruik te verhogen en daarmee aangezichtsletsel te verminderen.

 

Relevante bronnen

  1. VeiligheidNL kenniscentrum letselpreventie. Letsels 2021.

Available at: https://www.veiligheid.nl/sites/default/files/2023-02/Kerncijfers%20Letsels%202021%20versie%202.pdf. Accessed 14 nov2023.

  1. Axelsson A, Stigson H. Characteristics of bicycle crashes among children and the effect of bicycle helmets. Traffic Inj Prev 2019;20(sup3):21-26.

 

 

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu