Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Wie doet wat?

Het hoofd-hals (HH-) gebied is een drukbevaren route. Vele specialismen rekenen het tot hun vakgebied, zoals chirurgen, KNO-artsen, neurologen en neurochirurgen, plastisch chirurgen, oogartsen, orthopeden en ook MKA-chirurgen. Wie doet nu wat?

Elk specialisme doet zijn eigen ingrepen in het HH-gebied. De enige uitzondering vormen de neurochirurgen en oogartsen, die zich exclusief met het brein, respectievelijk met de ogen bezighouden. Soms worden ingrepen in het ene ziekenhuis door de chirurg en in het andere ziekenhuis door bijvoorbeeld klik hier voor dit document de MKA-chirurg uitgevoerd. Soms wordt eenzelfde ingreep in hetzelfde ziekenhuis zelfs door twee specialismen uitgevoerd. Ten slotte komt het voor dat specialismen samen een ingreep uitvoeren. Laten we proberen een leidraad voor patiënten te geven.

Alle traumatologie, dat wil zeggen ongevallen in het HH-gebied, worden veelal door de MKA-chirurg gezien. Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is het specialisme bij uitstek dat zich met letsels aan de benige structuren van het hoofd, aan de gebitselementen en de bedekkende weke delen, zoals huid en spieren bezighoudt. Het feit dat MKA-chirurgen zowel arts als tandarts zijn, speelt hierbij een rol. De MKA-chirurg weet als geen ander hoe in het functioneren van spraak, kauwen, slikken en intimiteit de verschillende structuren samenwerken. Hockeybal tegen het gezicht, auto-ongeluk met voorhoofd tegen het stuur, gebroken kaak, gezicht onder de hoef van een paard? Naar de MKA-chirurg!

De KNO-arts houdt zich in het algemeen bezig met ziekten en operaties van de oren, de inwendige neus en een gedeelte van de keel. De chirurg doet eigenlijk alleen maar operaties aan de schildklier, omdat hij dat van oudsher samen met de internist heeft gedaan. Naast de traumatologie houdt de MKA-chirurg zich ook bezig met alle aan het tand-kaakstelsel verbonden afwijkingen, zoals ontstekingen, tumoren en aangeboren of verworven afwijkingen. Ontstoken verstandskies, ver uitstekende kin of terugliggende kaak, slecht passende kiezen, kaak- of gehemelte spleet? Naar de MKA-chirurg!

Operaties aan de speekselklieren worden door chirurgen, KNO-artsen en MKA-chirurgen gedaan. Soms is er in een ziekenhuis een onderlinge afspraak wie het doet, omdat deze ingrepen een bijzondere expertise vereisen, en niet zo vaak voorkomen. Op die manier heeft de afgesproken operateur voldoende mate van oefening. Wanneer ingrepen aan speekselklieren via de mond worden uitgevoerd, is altijd de MKA-chirurg de eerste behandelaar.

Plekjes op de huid worden vaak door de dermatoloog gezien. Hoewel dermatologen soms zelf opereren, wordt voor een operatie ook vaak doorverwezen naar bijvoorbeeld de MKA-chirurg. 

De oncologie, behandeling van kanker, is bij voorkeur een samenwerking tussen de verschillende disciplines. Volgens richtlijnen zijn zij samen in een gecertificeerde werkgroep verenigd, waarin alle gevallen besproken worden en waar individuele behandelplannen worden opgesteld. klik hier voor dit document

Kort en goed komt het erop neer, dat het kan verschillen wie uw afwijking in het HH-gebied behandelt, afhankelijk van wie u verwijst, en in welk ziekenhuis u terechtkomt. Vindt u het moeilijk om een keuze te maken, dan is de MKA-chirurg de meest breed opgeleide specialist in de groep HH-specialismen. Wellicht is een eerste consult bij hem dan ook een goede ingang, zelfs al komt u uiteindelijk bij iemand anders terecht voor de definitieve behandeling. De MKA-chirurg weet niet alleen hoe je het mooi kan maken, maar ook nog zodanig dat het functioneert!

 

 

Sponsorscroll