Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Werken als kaakchirurg

Stel je bent in de medische wereld een beroep aan het zoeken: Wat moet je doen om kaakchirurg te worden?

Allereerst moet je je tandarts- en artsdiploma gehaald hebben. In welke volgorde je dat doet, maakt niet uit. Wanneer je je tandartsdiploma hebt, is het soms mogelijk om vrijstellingen voor vakken van je geneeskundestudie te krijgen. Hiervoor kun je informatie inwinnen bij de verschillende faculteiten geneeskunde. Het is voordelig om in België je licht op te steken; soms is die weg sneller.

Andersom, wanneer je je geneeskunde diploma hebt, is het mogelijk om verkorte opleidingen tandheelkunde te volgen, of geïntegreerde tandheelkunde-kaakchirurgie opleidingen. Ook hier loont het de moeite naast in Nederland, te informeren in België.

Nadat je beide verplichte vooropleidingen hebt afgerond, moet je de vierjarige opleiding tot kaakchirurg aan een opleidingsinstituut volgen. In Nederland kun je in Amsterdam (AMC: Prof.dr. J. de Lange; VUmc: Prof.dr. E.A.J.M. Schulten), Groningen (UMCG: Prof.dr. F.K.L. Spijkervet), Maastricht (MUMC: prof.dr. P. Kessler), Nijmegen (UMCN: Prof.dr. S.J. Bergé), Leiden (LUMC: Prof.dr. J.P.R. van Merkesteyn), Rotterdam (Erasmus MC: Prof.dr. E.B. Wolvius) en Utrecht (UMCU: prof.dr. A.J.W.P. Rosenberg) de opleiding volgen. Ga in Nederland eens spreken met de opleiders MKA-chirurgie; zij weten vaak veel van de actuele mogelijkheden, kunnen je adviseren, en wellicht is het mogelijk eventuele wachttijd te vullen met een AGNIO-schap. Hun adressen zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de NVMKA (telefoon 0578 62 97 40).

Het is ook mogelijk om wanneer je het buitenland je diploma MKA-chirurgie hebt gehaald, door erkenning in Nederland geregistreerd te worden. Dit doe je door je bij de RTS van de KNMT (telefoon 088 440 43 03) aan te melden.

Ten slotte geeft een buitengewoon lidmaatschap van de NVMKA nog voor je definitief je keuze hebt gemaakt, de mogelijkheid om het vak en de beroepsgroep beter te leren kennen en om contacten voor de toekomst te leggen. Wend je hiertoe tot onze secretaris.

De opleiding tot kaakchirurg is een lange weg: Tandheelkunde plus geneeskunde, gevolgd door MKA-chirurgie, soms nog een extra specialisatie daarna. Maar het levert je een werkterrein dat zeer boeiend is (sommigen zeggen zelfs dat het Hoofd-Halsgebied het meest boeiend is), met de breedste opleiding waarin alle aspecten aan bod komen. We verwelkomen elke nieuwkomer met enthousiasme. Steek gerust je licht eens op.

Sponsoren SSKMKA