Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vrijwaring

De NVMKA, noch de auteurs, of enige andere partij die betrokken is(zijn) geweest bij het opstellen en openbaar maken van deze pagina's garandeert(en) dat de informatie in elk respect accuraat of compleet is en kan(kunnen) niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, tekortkomingen en/of resultaten verkregen met het gebruik van de aangeboden informatie.

Cookies

De NVMKA exploiteert deze website en is rechthebbende daarvan.
Een bezoeker van deze website kan cookies plaatsen op de website waardoor de vereniging hiertoe toegang verkrijgt.
De vereniging gebruikt deze cookies om inzicht te krijgen in de aantallen bezoekers van haar website en mogelijke problemen bij gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw communicatiemiddelen worden opgeslagen. 

De vereniging gebruikt niet alleen eigen cookies, maar ook cookies van derden. De vereniging kan noch de inhoud noch de werking daarvan bepalen en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. De cookies van de vereniging en die van derden kunnen beiden op uw communicatiemiddelen worden  geplaatst.

Copyright

Alle informatie gevat in de Internetsite van de NVMKA op www.kaakchirurg.nl is eigendom van de NVMKA, tenzij anders aangegeven. Voor duplicatie van enige informatie van deze pagina's voor redenen anders dan persoonlijk gebruik is toestemming vereist van de NVMKA.

Sponsorscroll