Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Vacature MKA-chirurg - maatschap MKA-chirurgie Ede-Tiel

Functie

Ziekenhuis: 
Ziekenhuis Gelderse Vallei - Ziekenhuis Rivierenland
Plaats: 
Ede - Tiel
Vacature per: 
maandag, 16 mei, 2022
Aandachtsgebied: 
Allround MKA-chirurgie

Arbeidsvoorwaarden

Functieomschrijving: 

De maatschap MKA-chirurgie Ede-Tiel is een zelfstandige maatschap van vier MKA-chirurgen die haar werkzaamheden uitvoert in Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Rivierenland. Er is een goede samenwerking met de ziekenhuisorganisatie en medisch specialisten in beide ziekenhuizen. De missie van de maatschap is om de hoogst haalbare kwaliteit van patiëntenzorg te leveren binnen professioneel en efficiënt georganiseerde ziekenhuizen.

De maatschap heeft zich in de afgelopen jaren geprofileerd op het gebied van sialendoscopie en plastisch/reconstructieve aangezichtschirurgie. Operatieve speerpunten zijn de traumatologie, sialendoscopie en speekselklierchirurgie, aangezichtschirurgie, orthognatische en preprothetische chirurgie. Tevens participeert de maatschap in de OSA-werkgroep en het multidisciplinair team huidtumoren van het aangezicht in beide ziekenhuizen.

Wij zijn ter vervanging van een van de MKA-chirurgen op zoek naar een enthousiaste MKA-chirurg (full-time) die de MKA-chirurgie in haar volle omvang kan beoefenen en belangstelling heeft voor nieuwe ontwikkelingen. Van de kandidaat wordt gevraagd zich, op nader te bepalen speerpunten, te profileren en vakmatig een aanvulling te zijn binnen de maatschap.

Er moet bereidheid bestaan om een bijdrage te leveren aan medisch organisatorische en kwaliteitsbevorderende activiteiten binnen beide ziekenhuizen en de medische staf. Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling wordt gewaardeerd.

Bij ons krijg je: 

  • een afwisselende, veelzijdige en boeiende werkomgeving in twee ziekenhuizen met breed toegankelijke zorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Daarbij is alle ruimte om jezelf te ontplooien op zowel vakmatig als organisatorisch gebied;
  • je wordt volwaardig lid van de maatschap MKA-chirurgie Ede-Tiel.
% Full-time: 
1,0 fte

Solliciteren

Schriftelijke sollicitatie met cv richten aan: 

MKA-chirurgen en AIOS die binnenkort hun opleiding afronden, zijn van harte welkom om te reageren.

Schriftelijke sollicitatie met CV kan gestuurd worden naar M.O. de Lange, MKA-chirurg.

E-mail: langem@zgv.nl

 

Inlichtingen bij: 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met een van de leden van de maatschap via de polikliniek MKA-chirurgie van Ziekenhuis Gelderse Vallei
Telefoonnummer: 
0318 - 43 57 08
Reageren voor: 
zaterdag, 16 juli, 2022
Samenstelling maatschap/vakgroep: 
Susanne Bolouri, Laurens Koppendraaier, Machiel de Lange en Mike Timp

Sponsoren SSKMKA