Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie (SSKMKA)

Activiteiten

De activiteiten van Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering van de MKA-chirurgie, bestaan voornamelijk uit het organiseren van congressen, bij- en nascholing en jaarvergaderingen ten behoeve van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, het bevorderen van kennis, de ontwikkeling en kwaliteit van de zorg op het gebied van de MKA-chirurgie.

 

Bestuursleden

Dr. L. Meijndert (voorzitter)

Mevrouw E.C. Liberov-Mellema (secretaris)

Dr. J.E. Bergsma (penningmeester)

 

Instelling: 
Stichtingen

Sponsoren SSKMKA