Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Stichting BOOA

Stichting BOOA

Welkom op de pagina van de Stichting BOOA, een stichting tot bevordering van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekactiviteiten van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA).

De stichting BOOA heeft ten doel het stimuleren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en het financieren van deze activiteiten binnen het kader van de doelstelling van de NVMKA, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting BOOA tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het financieren van bijzondere wetenschappelijke onderwijs- en onderzoekfaciliteiten;

b. het financieren/verzorgen van postacademiaal onderwijs kaakchirurgie;

c. het (doen) voorbereiden van voordrachten voor de aanstellingen van door de stichting meegefinancierde bijzondere hoogleraren.

Het bestuur bestaat voortaan uit vijf leden, waarvan ten minste twee oud-bestuursleden van de NVMKA en ten minste twee leden die ook zitting hebben in de PAOK commissie. Op deze wijze zijn BOOA en de PAOK aan elkaar gekoppeld, hun beider doelstelling past daar goed bij.

Tijdens de Najaarsvergadering 2019 in Hoorn heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. 

 

BOOA Research Grant 2020

Het bestuur van de Stichting Bijzondere Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Activiteiten (BOOA) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie brengt u onder de aandacht dat er ook dit jaar een Research Grant ter beschikking wordt gesteld aan een jonge onderzoeker als startkapitaal voor het onderzoek waarmee hij/zij wil beginnen. De onderzoeker is lid, aspirant-lid of buitengewoon lid van de NVMKA.

Evenals voorgaande jaren heeft de BOOA Research Grant een waarde van  € 7.500,-. Daarnaast zal er een Aanmoedigingsprijs van € 2.500,- worden uitgereikt. Het onderzoek dient duidelijk gerelateerd te zijn aan ons vakgebied.

De jury van de Research Grant is benoemd door het bestuur van onze vereniging. De jury zal de BOOA Research Grant 2020 en de Aanmoedigingsprijs bekendmaken tijdens het NVMKA-Najaarscongres, dat vanwege COVID-19 maatregelen als webinar plaatsheeft op vrijdagmiddag 6 november 2020. Het is nog niet bekend of deelnemende onderzoekers geacht worden aanwezig te zijn bij de toekenning van de BOOA Research Grant.

Kandidaten dienen hun onderzoeken (in vijfvoud) vóór 1 oktober 2020 schriftelijk in te dienen bij de Stiching BOOA, t.a.v. mevrouw S.A.M. Strijbos, secretaris BOOA, Postbus 369, 8160 AJ  Epe. Bovendien wordt de kandidaat verzocht een digitale versie te mailen aan secretaris@nvmka.nl.

Nadere informatie kan worden opgevraagd via e-mail: secretaris@nvmka.nl of telefonisch 0578 62 97 40.

 

Voorzitter Dr. Th.J.M. Hoppenreijs
Secretaris mevrouw S.A.M. Strijbos
Penningmeester Dr. E.M. Baas
 Lid  Dr. S.A. Zijderveld
 Lid (PAOK)  W.H. Schreuder

Sponsoren SSKMKA