Implications of Medication Use for Oral Health and Oral Healthcare

Deel I: Algemene inleiding Mondzorgverleners worden steeds vaker geconfronteerd met medisch complexe patiënten die één of meerdere geneesmiddelen gebruiken. Dit komt doordat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking toeneemt en het aandeel oudere leeftijdsgroepen groter wordt. In 1990 was 9,9% van de Nederlandse inwoners 65-jaar en ouder. In twee decennia is dit percentage gestegen […]

Bioactive substances and wound dressing materials on acute skin wound healing

The primary function of the skin is to serve as a protective barrier against physical damage, pathogens, and dehydration, contributing to the maintenance of body health and homeostasis. Once skin damage occurs, the barrier loses its protective function. It is essential to accelerate wound healing to rapidly reconstruct damaged skin tissue and restore its integrity […]

Biodegradable and titanium osteosynthesis in maxillofacial surgery – In vitro and in vivo performances

Osteosynthesesystemen bestaan uit platen en schroeven en worden vaak toegepast voor de fixatie van botstukken binnen de aangezichtstraumatologie en de operatieve kaakcorrecties. Titanium osteosynthesesystemen worden op dit moment verreweg het meest gebruikt. Zij hebben echter nadelen zoals temperatuurgevoeligheid, palpabiliteit van platen en schroeven, mogelijke groeibeperkingen van onderliggend bot en verstoring van radiologische beeldvorming en radiotherapie […]

Augmented reality and 3D technology in clinical practice with special emphasis on craniosynostosis

DEEL 1 Dit proefschrift verkent hoe de klinische zorg voor craniosynostose patiënten kan worden verbeterd door de inzet van drie dimensionale (3D) technologie. Het eerste deel beschrijft hoe 3D-stereofotogrammetrie in de kliniek kan worden geïmplementeerd en een essentieel onderdeel kan zijn tijdens de behandeling van craniosynostose patiënten. Door de korte acquisitietijd, hoge nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en […]

Deep learning in compupter-assisted maxillofacial surgery

Computerondersteunde chirurgie (CAS) is een nieuwe vorm van behandeling die clinici de mogelijkheid geeft om gepersonaliseerde behandelplannen te creëren en om implantaten, chirurgische mallen en radiotherapiebolussen virtueel te ontwerpen. Hoewel CAS een effectieve manier is om operaties te optimaliseren, is er op dit moment nog veel langdradig en tijdrovend werk nodig door ervaren medische ingenieurs […]

Three-dimensional and clinical aspects of BiMaxillary Expansion

Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dit proefschrift is een studie over verschillende driedimensionale (3D) en klinische aspecten van Mandibular Midline Distraction (MMD) en Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion (SARME). Deze chirurgische technieken hebben als doel om respectievelijk de onder- en bovenkaak te verbreden ter correctie van transversale discrepanties. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de distractie […]

Fractures of the mandibular condyle: treatment and outcome

Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was om de behandeling en de daaruit voortvloeiende resultaten van behandeling van een breuk van de kop van de mandibula (=onderkaak) te onderzoeken. Breuken van de kaakkop zijn in te delen op grond van de locatie van de breuk. Een breuk van de kaakkop kan intracapsulair (binnen […]

Functionalized hydrogel for oral hard tissue regeneration

Oral hard tissue refers to the hard and mineralized tissues, such as enamel, dentin, and bone, which form an integral complex, playing a vital role in aesthetics and oral functions. The osteochondral complex of temporomandibular joint (TMJ) also functions to dissipate or transfer the masticatory force. In this thesis, we mainly focused on the regeneration […]

Biomimetic Materials for Bone Regneration

Large volume bone defects (LVBDs) resulting from trauma or tumor resection will cause compromised functions and aesthetics, which severely affect the quality of life and health of patients. To date, the repair of LVBDs has been challenging due to the respective limitations of the clinically available bone grafts and damaged periosteum in situ. In this […]