Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK)

De Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK) heeft tot taak de reglementering en uitvoering van kwaliteitsvisitaties te realiseren. Deze visitaties hebben plaats onder auspiciën van de NVMKA. Vanaf 21 maart 2008 is de kwaliteitsvisitatie één van de drie verplichte onderdelen voor de MKA chirurg teneinde in aanmerking te komen voor herregistratie.

Voor nadere informatie over de kwaliteitsvisitatie en het aanvragen ervan wordt verwezen naar het kopje: 'Kwaliteit/Kwaliteitsvisitatie' op deze website. 

Voorzitter / hoofdvisiteur Dr. M. Weijers
   
Lid / hoofdvisiteur B.P.G. Gulix
Lid / hoofdvisiteur Dr. T.J.M. Hoppenreijs
Lid / hoofdvisiteur F.W. Huisman
Lid / hoofdvisiteur F.S. Kroon
Lid / hoofdvisiteur J.M. van der Sleen
Lid / hoofdvisiteur A. Ybema
Lid / hoofdvisiteur Dr. C.R.A. Wilkert
Ambtelijk secretaris J.M. van Dam
Instelling: 
NVMKA

Sponsoren SSKMKA