Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK)

De Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK) heeft tot taak de reglementering en uitvoering van kwaliteitsvisitaties te realiseren. Deze visitaties hebben plaats onder auspiciën van de NVMKA. Vanaf 21 maart 2008 is de kwaliteitsvisitatie één van de drie verplichte onderdelen voor de MKA chirurg teneinde in aanmerking te komen voor herregistratie.

Voor nadere informatie over de kwaliteitsvisitatie en het aanvragen ervan wordt verwezen naar het kopje: 'Kwaliteit/Kwaliteitsvisitatie' op deze website. 

Voorzitter / hoofdvisiteur Dr. Th.J.M. Hoppenreijs
Ambtelijk Secretaris Mevrouw J.M. van Dam
Lid / hoofdvisiteur B.P.G. Gulix
Lid / hoofdvisiteur F.W. Huisman
Lid / hoofdvisiteur F.S. Kroon
Lid / hoofdvisiteur Dr. K-P. Schepman
Lid / hoofdvisiteur J.M. van der Sleen
Lid / hoofdvisiteur Mevrouw dr. M. Weijers
Lid / hoofdvisiteur mevrouw dr.dr. C.R.A. Wilkert
   
Instelling: 
NVMKA

Sponsoren SSKMKA