Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

MKA-chirurg (0,2 - 0,8 fte)

Functie

Ziekenhuis: 
Slingeland Ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Plaats: 
Doetinchem en Winterswijk
Vacature per: 
vrijdag, 12 maart, 2021
Aandachtsgebied: 
Allround MKA-chirurgie
Reden vacature: 
Uitbreiding

Arbeidsvoorwaarden

Functieomschrijving: 

De vakgroep MKA Achterhoek heeft 2 eigen, volledig verzelfstandigde praktijken onder de vlag van MKA Groep. We zijn werkzaam op 2 locaties in de Achterhoek, te weten het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk.

Het gaat om volwaardige MKA-chirurgische praktijken waarvoor we nu nog de ruimtes in de ziekenhuizen huren. Op korte termijn zal in Doetinchem een geheel nieuwe MKA-chirurgische praktijk in de nabijheid van het ziekenhuis worden gerealiseerd.

Alle gebruikelijke poliklinische en klinische werkzaamheden worden uitgevoerd. Speciale aandachtsgebieden zijn: orthognatische chirurgie (circa 140 osteotomieën/jaar), speekselklierchirurgie (vooral parotischirurgie, circa 20 parotidectomieën/jaar) en de (pre-)implantologie met veel ervaring op het gebied van de enkeltandvervanging in de esthetische zone. Ook is er veel expertise op het gebied van slaapgeneeskunde, MRA-behandelingen maar ook bimaxillaire advancement osteotomieën. 

De vakgroep bestaat uit 4 MKA-chirurgen en werkt samen met vaste MKA-chirurg medewerkers en waarnemers. In verband met groot zorgaanbod, een langdurig zieke collega, en ook de wens en mogelijkheden tot uitbreiding, is de vakgroep per direct op zoek naar een allround MKA-chirurg. Op korte termijn gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar een waarnemend MKA-chirurg, maar de intentie is om bij gebleken wederzijdse tevredenheid de vakgroep uit te breiden met een vijfde MKA-chirurg.

Zowel ervaren MKA-chirurgen als jonge klaren of AIOS die binnenkort hun opleiding afronden, zijn van harte welkom om te reageren. De werkzaamheden zullen aanvankelijk met name poliklinisch van aard zijn. Er bestaat voor de geïnteresseerde MKA-chirurg zeker ook de mogelijkheid om te participeren in klinische operaties, zoals samen opereren teneinde (meer) ervaring op te doen op het terrein van de orthognatische chirurgie en speekselklierchirurgie. Bij eventuele toetreding tot de vakgroep zijn er vanaf het begin al ruime mogelijkheden om zelf orthognatische behandelingen op te starten.

Binnen de vakgroep heerst een open, ondernemende en positieve sfeer en op de poliklinieken wordt samengewerkt met een hecht en gezellig maar vooral ook goed functionerend team.

Er bestaat een weekenddienstregeling samen met een naburige MKA-vakgroep van 6 MKA-chirurgen, waardoor we thans in de regio met in totaal 10 MKA-chirurgen de weekenddiensten verdelen. 

% Full-time: 
0,2 - 0,8
Duur: 
onbepaalde tijd

Solliciteren

Schriftelijke sollicitatie met cv richten aan: 

Schriftelijke sollicitatie met cv kan gestuurd worden naar mevrouw S.L.C. Mostart, MKA-chirurg, e-mail: s.mostart@mkagroep.nl.

 

Inlichtingen bij: 
R. Mooren (06 82 33 20 22), M. Bronkhorst (06 47 41 04 55) of mevrouw S. Mostart (06 41 01 76 55)
Website: 
https://mkagroep.nl
Reageren voor: 
woensdag, 31 maart, 2021
Samenstelling maatschap/vakgroep: 
dr. R.E.C.M. (Rob) Mooren, drs. M.A. (Marc) Bronkhorst, drs. E. (Edo) de Jong, drs. S.L.C. (Sanneke) Mostart

Sponsoren SSKMKA