Uitreiking BOOA Research Grant en Aanmoedigingsprijs 2020

10-11-2020

Tijdens het Najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA), dat als webinar op vrijdag 6 november 2020 werd georganiseerd, heeft dr. Theo J.M. Hoppenreijs, voorzitter van de Stichting tot Bevordering van Bijzondere Wetenschappelijke Onderwijs- en Onderzoeksactiviteiten (BOOA) de BOOA Research Grant 2020 en de Aanmoedigingsprijs uitgereikt.

De Stichting BOOA van de NVMKA stelt jaarlijks een prijs beschikbaar ter stimulering van innovatief wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Deze prijs, de BOOA Research Grant, is bedoeld om jonge onderzoekers een zetje in de rug te geven om dat onderzoek op gang te krijgen.

De jury, bestaande uit de kaakchirurgen prof.dr. A.G. Becking, dr. R.J.J. van Es en prof.dr. J.L.N. Roodenburg, beoordeelde dit jaar elf aanvragen. Alle ingezonden onderzoeken waren van hoogwaardige kwaliteit.

De BOOA Research Grant 2020 (een cheque ter waarde van € 7.500,-) is gewonnen door collega Céline Stoop, PhD-student, afd. MKA-chirurgie, UMC Utrecht, voor de opzet van haar onderzoek: “Botsubstituten voor reconstructie van de gnathoschisis: een Nederlandse multicenter studie”.

Doelstellingen van dit onderzoek zijn: Het vergelijken van het gebruik van een calciumfosfaat botsubstituut met het gebruik van autoloog kinbot voor het sluiten van de gnathoschisis bij kinderen met een enkelzijdige lip-kaakspleet of lip-kaak-gehemeltespleet met als klinische en radiologische uitkomstmaten: 1. Sluiting van de oronasale communicatie; 2. de eruptie van de cuspidaat in de gnathoschisis; 3. de positie van de alaire basis aan de aangedane zijde; 4. het volume van het schisis defect pre-operatief in vergelijking met het gereconstrueerde botvolume 1 jaar post-operatief. Aan dit onderzoek doen vier schisiscentra mee.

De Aanmoedigingsprijs 2020 (een cheque ter waarde van € 2.500,-) is toegekend aan collega Jasper Vonk, (PhD-student, afd. MKA-chirurgie, UMC Groningen, voor de opzet van zijn onderzoek: “Multispectrale opto-akoestische tomografie bij patiënten met het primaire syndroom van Sjögren: een fase 1 proof-of-concept studie”.

Het primaire doel van deze studie is om te bestuderen of endogene biomarkers in de glandulae submandibulares en parotideae gedetecteerd kunnen worden met de multispectrale opto-akoestische tomografie (MSOT). Secundaire doelen zijn om deze endogene biomarkers te kwantificeren en na te gaan of deze gebruikt kunnen worden om onderscheid te maken tussen patiënten met het primaire Sjögren syndroom en gezonde vrijwilligers. Ook zal worden beoordeeld in hoeverre de met MSOT metingen van endogene biomarkers correleren met ziekteactiviteit.

Oratie dr. M.J.H. (Max) Witjes – 21 april 2023 – 16.15 uur – Aula Academiegebouw Groningen

De heer dr. M.J.H. (Max) Witjes, benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Medische Wetenschappen met de leeropdracht Maxillofaciale Oncologie, in het bijzonder de klinische translatie en valorisatie van technologische ontwikkelingen, houdt op 21 april 2023 om 16.15...

22-03-2023

Openbare verdediging proefschrift, 21 december 2022

Op woensdag 21 december 2022 om 13.00 uur verdedigt Atilla Gül zijn academisch proefschrift: “Three-dimensional and clinical aspects of BiMaxillary Expansion“, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op gezag...

13-10-2022

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu