Universiteit van Amsterdam: Uitnodiging Oratie: 17 november 2023

12-09-2023

Vrijdag de 17e november 2023, om 16.30 uur, zal de Hooggeleerde Heer dr. L. Dubois, benoemd tot Hoogleraar Maxillofaciale Traumatologie in de Faculteit der Geneeskunde met nevenbenoeming in de Faculteit der Tandheelkunde, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Maxillofaciale Traumatologie met het oog op morgen

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui, Amsterdam.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr.ir. P.P.C.C. Verbeek.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u de livestream volgen; de link vindt u binnenkort in de agenda op de UvA-website.

Bijlage: officiële uitnodiging

No data was found

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu