RTS-bericht: Tegemoetkoming in punten voor deskundigheidsbevordering

18-01-2022

Voor kaakchirurgen (en orthodontisten) van wie (een deel van) de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 (de Covid-periode) in de referteperiode voor herregistratie valt, past de RTS een tegemoetkoming toe op de te behalen geaccrediteerde punten voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing). Het aantal te behalen punten wordt verminderd met 3 punten voor iedere maand dat de referteperiode in de Covid-periode valt. Dit betekent dat de vermindering maximaal 22 maanden x 3 punten = 66 punten bedraagt. Dit geldt voor kaakchirurgen (en orthodontisten) van wie de inschrijving expireert vóór of op 31 december 2026. 

De eisen van 16 uur per week gewerkt hebben en met goed gevolg deelgenomen hebben aan de kwaliteitsvisitatie gelden als gebruikelijk.

BIG-registratie vereist op dit moment geen aparte actie.

Oratie dr. M.J.H. (Max) Witjes – 21 april 2023 – 16.15 uur – Aula Academiegebouw Groningen

De heer dr. M.J.H. (Max) Witjes, benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Medische Wetenschappen met de leeropdracht Maxillofaciale Oncologie, in het bijzonder de klinische translatie en valorisatie van technologische ontwikkelingen, houdt op 21 april 2023 om 16.15...

22-03-2023

Openbare verdediging proefschrift, 21 december 2022

Op woensdag 21 december 2022 om 13.00 uur verdedigt Atilla Gül zijn academisch proefschrift: “Three-dimensional and clinical aspects of BiMaxillary Expansion“, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op gezag...

13-10-2022

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu