Openbare verdediging proefschriften oktober 2020

16-09-2020

Op vrijdag 2 oktober 2020 om 14.30 uur verdedigt Marieke Brands haar proefschrift: “Follow-up after the curative treatment of oral squamous cell carcinoma in the Netherlands – Transition to a personalized approach”, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op gezag van Rector Magnificus prof.dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het College van Decanen.

Promotores: prof.dr. M.A.W. Merkx, prof.dr. A.L.M. Verbeek
Copromotor: dr.ir. S.M.E. Geurts (MUMC)
Manuscriptcommissie: prof.dr. G.P. Westert, prof.dr. V.E.P.P. Lemmens (Erasmus MC), prof.dr. H.A.M. Marres

Locatie: Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
In verband met COVID-19 maatregelen is de promotie uitsluitend op uitnodiging fysiek bij te wonen.
Link online promotie: www.ru.nl/aula/livestream

 

Op vrijdag 9 oktober 2020 om 11.00 uur verdedigt Jesper Jansen zijn proefschrift: “Advanced concepts in orbital wall fractures – Virtual surgical planning, intraoperative imaging, and clinical management“, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van Rector Magnificus prof.dr.ir. K.I.J. Maex, ten overstaan van een door het College van Promoties ingestelde commissie.

Promotores: prof.dr. A.G. Becking, prof.dr. T.J.J. Maal
Copromotores: dr. P.J.J. Gooris, dr. L. Dubois
Overige leden: prof.dr. J. de Lange, prof.dr. F.R. Rozema, prof.dr. M.P. Mourits, prof.dr. H.S. Tan, dr. M.L.L.de Win, dr. B. van Minnen.

Locatie: Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk), Singel 411, Amsterdam.
Vanwege COVID-19 is de promotie uitsluitend op uitnodiging fysiek bij te wonen.
U bent van harte uitgenodigd om de promotie via de livestream van de Universiteit van Amsterdam te volgen.
Link online promotie: 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebcolleges.uva.nl%2FMediasite%2FPlay%2F6bedabf7d42c431f820ccf462914bdf01d&data=02%7C01%7Cj.jansen%40amsterdamumc.nl%7C188be02bd1424cb1e4b308d867770867%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637373108231485997&sdata=KrJRduA6tyTWoqlPfK8MmwkUDaqFOZcaYzIaFevy%2BRo%3D&reserved=0

 

Op vrijdag 16 oktober 2020 om 15.30 uur verdedigt Jeroen Dings zijn proefschrift: “Craniomaxillofacial Implant Surgery”, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op gezag van de rector magnificus prof.dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het college van decanen.

Promotores: prof.dr. M.A.W. Merkx, prof.dr. G.J. Meijer, prof.dr. T.J.J. Maal
Manuscriptcommissie: prof.dr. R.P. Takes, prof.dr. H. de Bruyn, prof.dr. G.M. Raghoebar (UMC Groningen).

Locatie: Senaatszaal Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
In verband met COVID-19 maatregelen is de promotie uitsluitend op uitnodiging fysiek bij te wonen.
Link online promotie: www.ru.nl/aula/livestream/senaatszaal

 

Op woensdag 28 oktober 2020 om 16.15 uur verdedigt Koos Boeve zijn proefschrift “The assessment of oral squamous cell carcinoma – A study on sentinel lymph node biopsy, lymphatic drainage patterns and prognostic markers in tumor and saliva”, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen, op gezag van Rector Magnificus prof.dr. C. Wijmenga en volgens besluit van het College voor Promoties.

Promotores: prof.dr. J.L.N. Roodenburg, prof.dr. E.M.D. Schuuring, dr. M.J.H. Witjes
Copromotor: dr. B. van der Vegt
Beoordelingscommissie: prof.dr. J. Pruim, prof.dr. L.E. Smeele, prof.dr. A.J.H. Suurmeijer.

Locatie: Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.
Vanwege COVID-19 is de promotieplechtigheid een besloten bijeenkomst. Genodigden zullen hiervoor persoonlijk worden benaderd.
U bent van harte uitgenodigd om de promotie via de livestream van de Rijksuniversiteit Groningen te volgen.
Link online promotie: https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/digital-phd-ceremony

Alle proefschriften kunt u digitaal bekijken en/of downloaden via deze website onder het kopje Vereniging/Proefschriften.

 

Oratie dr. M.J.H. (Max) Witjes – 21 april 2023 – 16.15 uur – Aula Academiegebouw Groningen

De heer dr. M.J.H. (Max) Witjes, benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Medische Wetenschappen met de leeropdracht Maxillofaciale Oncologie, in het bijzonder de klinische translatie en valorisatie van technologische ontwikkelingen, houdt op 21 april 2023 om 16.15...

22-03-2023

Openbare verdediging proefschrift, 21 december 2022

Op woensdag 21 december 2022 om 13.00 uur verdedigt Atilla Gül zijn academisch proefschrift: “Three-dimensional and clinical aspects of BiMaxillary Expansion“, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op gezag...

13-10-2022

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu