Openbare verdediging proefschrift, 19 februari 2021

05-02-2021

Op vrijdag 19 februari 2021 om 14:30 uur verdedigt Jan-Willem Wetzels zijn academisch proefschrift: “Improving masticatory function in edentulous oral cancer patients”, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het College van Decanen

Promotores: prof. dr. M.A.W. Merkx, prof. dr. R. Koole (UMCU), prof. dr. G.J. Meijer

Copromotor: dr. C.M. Speksnijder (UMCU)

Manuscriptcommissie: prof. dr. H. de Bruyn, prof. dr. R.P. Takes, prof. dr. A. Vissink (UMCG)

 

Locatie: Senaatszaal Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen

In verband met COVID-19 maatregelen is de promotie uitsluitend op uitnodiging fysiek bij te wonen.

Link online promotie: www.ru.nl/aula/livestream/senaatszaal

 

Dit proefschrift kunt u digitaal bekijken en/of downloaden via deze website onder het kopje Vereniging/Proefschriften.

Oratie dr. M.J.H. (Max) Witjes – 21 april 2023 – 16.15 uur – Aula Academiegebouw Groningen

De heer dr. M.J.H. (Max) Witjes, benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Medische Wetenschappen met de leeropdracht Maxillofaciale Oncologie, in het bijzonder de klinische translatie en valorisatie van technologische ontwikkelingen, houdt op 21 april 2023 om 16.15...

22-03-2023

Openbare verdediging proefschrift, 21 december 2022

Op woensdag 21 december 2022 om 13.00 uur verdedigt Atilla Gül zijn academisch proefschrift: “Three-dimensional and clinical aspects of BiMaxillary Expansion“, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op gezag...

13-10-2022

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu