NVMKA-penning

12-02-2024

Op initiatief van oud-voorzitter Fennis heeft het bestuur een NVMKA-penning laten vervaardigen
voor alle leden van de vereniging die ingeschreven zijn in het Registratieregister Tandheelkundig Specialismen. Deze penning is ontworpen door Willem Noyons uit Utrecht, evenals de penning voor Leden van Verdienste en Ereleden.

Tijdens het laatste NVMKA najaarscongres in Enschede zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan voorzitter Becking, de meest recent geregistreerde kaakchirurgen Van Lieshout en Oey en aan de nieuwe Leden van Verdienste, de collegae Van Ingen en Van den Bergh. Gezien de bewerkelijke productie kon slechts een aantal congresdeelnemers de penning in ontvangst nemen.

Binnenkort zijn alle op naam gegraveerde penningen gereed. Tijdens de komende voor- en najaarscongressen kunt u uw persoonlijke penning in ontvangst nemen.Het is de bedoeling dat de penning voortaan jaarlijks wordt uitgereikt aan nieuw geregistreerde collegae.

Indien Rustend Leden van onze vereniging deze penning ook willen ontvangen, dan kunnen zij een e-mail vóór 1 april a.s. sturen aan: secretaris@nvmka.nl. Bestuur is van mening dat deze penning een ware verrijking is voor de leden van de vereniging.

No data was found

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu