Benoeming Leden van Verdienste

09-11-2023

Op voorstel van het NVMKA-bestuur en ondersteund door alle leden van de vereniging zijn de leden J.M. (Johan) van Ingen en dr. J.P.A. (Johan) van den Bergh benoemd tot Leden van Verdienste van de NVMKA. De benoeming heeft plaatsgevonden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 november jl. in Enschede.

Beiden zetten zich al jarenlang onvermoeibaar in voor de Specialisten Onderhandelingscommissie Kaakchirurgie (KNMT/Soc-K) en derhalve voor de MKA-chirurgie in Nederland.  Sinds 1999 is Johan van den Bergh aan de Soc-K verbonden als voorzitter, lid en/of adviseur. Johan van Ingen is sinds 2007 lid van de Soc-K en vanaf 2010 bekleedt hij de functie voorzitter.

Namens de NVMKA hebben zij ook regelmatig geparticipeerd in projectgroepen en commissies.

 

No data was found

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu