Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Klachtenprocedure congressen/cursussen

Algemene voorwaarden congressen/cursussen georganiseerd door de NVMKA/SSKMKA.

Congressen/cursussen van de Nederlandse vereniging voor Mond Kaak en Aangezichtschirurgie (NVMKA) worden georganiseerd door de stichting Kwaliteit en Scholing MKA chirurgie (SSKMKA) in samenwerking met Ireen Rientjes Congresorganisatie (www.ireenrientjes.nl).

 • Inschrijving geschied schriftelijk of via de site www.ireenrientjes.nl. Per ommegaande ontvangt u bevestiging.
 • Alle inschrijvingen worden vertrouwelijk behandeld.
 • Conform de wet op het consumentenrecht kan binnen 7 dagen na inschrijving geannuleerd worden zonder opgaaf van reden en zonder kosten.
 • De inschrijving kan geannuleerd worden tot 2 weken voor aanvang van het congres/nascholing. Het inschrijfgeld zal dan binnen 2 weken gerestitueerd worden met aftrek van €50 administratiekosten. Na deze periode volgt bij annulering geen restitutie van inschrijfgelden meer.
 • Op het verstrekte cursusmateriaal is een copyright gevestigd door de NVMKA.

Klachtenprocedure.
Wanneer u klachten heeft over een door de NVMKA/SSKMKA georganiseerde cursus/activiteit of
de cursusaccommodatie dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
Bij klachten zullen we zorg dragen voor een spoedige oplossing waar mogelijk en deze worden
als volgt behandeld;

 • Uw klacht kunt u indienen bij het aanwezige personeel op de congreslocatie of bij Ireen Rientjes Congresorganisatie ter plaatse.
 • In het geval er geen mondelinge overeenstemming word bereikt, dan kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij Ireen Rientjes Congresorganisatie of het bestuur van de SSKMKA.
 • U dient uw klacht duidelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord door of de secretaris van de SSKMKA of Ireen Rientjes Congresorganisatie. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij hiervoor een tijdsindicatie aangeven.
 • De SSKMKA behandelt elke klacht vertrouwelijk.
 • Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met de SSKMKA/Ireen Rientjes dan kunt u zich binnen 3 maanden melden bij een onafhankelijk derde partij, daarvoor is aangesteld dr. A.V. van Gool, mediator, arbiter scheidsgerecht gezondheidszorg en lid klachtencommissie NMT. Per adres secretariaat NVMKA.
 • Voor de NVMKA/SSKMKA is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend.
 • De registratie van klachten geschiedt bij de SSKMKA voor een periode van minimaal 5 jaar.

Sponsoren SSKMKA