Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kaakchirurg

Functie

Ziekenhuis: 
Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente
Plaats: 
Enschede, Almelo, Hardenberg
Vacature per: 
vrijdag, 1 januari, 2021
Aandachtsgebied: 
Allround MKA-chirurgie
Reden vacature: 
Pensionering maatschapslid / aanvulling huidige maatschap

Arbeidsvoorwaarden

Functieomschrijving: 

De maatschap MKA Oost-Nederland zoekt op korte termijn een allround kaakchirurg in verband met pensionering van collega en als aanvulling op ons nieuwe team dat per 1 januari 2021 weer uit zes leden bestaat.

Het vak wordt door de maatschap in de volle breedte uitgeoefend met als speerpunten: hoofd-hals oncologie, traumatologie, orthognatische chirurgie, schisis, implantologie, OSA en onderwijs.

De praktijk wordt momenteel uitgeoefend door zes kaakchirurgen, aangevuld met waarnemers. De maatschap heeft behoefte aan uitbreiding naar zeven maatschapsleden.

De huidige kaakchirurgen waarborgen de kwaliteit en continuiteit van de meer complexe MKA-chirurgische zorg door twee chirurgen per specialisatie in te zetten (differentiatie binnen de MKA-chirurgie). Zowel bij de multidisciplinaire setting van de hoofd-hals oncologie als bij de schisis wordt voldaan aan landelijk geldende eisen, waardoor ons vakgebied op hoog niveau kan worden uitgeoefend. Daarnaast worden natuurlijk de meer algemene MKA-chirurgische behandelingen uitgevoerd.

Beide ziekenhuizen hebben als beleid dat de patientenzorg wordt ondersteund door opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Er bestaat nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Twente.

Er heerst een positieve, dynamische sfeer binnen de maatschap waar in we volop aan de toekomst aan het bouwen zijn.

Profiel

  • dubbele kwalificatie (arts/tandarts);
  • teamspeler 

Ook collega's in opleiding nodigen wij van harte uit om te solliciteren.

Wij verwachten van de kandidaat dat deze mede zorgdraagt in de continuiteit van de MKA-chirurgie in de breedste zin van het woord voor de hele regio Twente door o.a.: 

  • het actief begeleiden en superviseren van coassistenten;
  • te participeren in multidisciplinaire werkgroepen en samenwerkingsverbanden;
  • te participeren in de multidisciplinaire opvang van traumatologie patienten;
  • bij interesse en gebleken geschiktheid op termijn te participeren in bestuur en beleid van de MKA-chirurgische praktijkvoering. 
% Full-time: 
100

Solliciteren

Schriftelijke sollicitatie met cv richten aan: 

De heer L.J. Wagenaar, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, via: https://werkenbijmst.nl/vacatures/

Graag reacties voor 10 december 2020. Sollicitaties staan in principe gepland voor 17 december 2020.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

Inlichtingen bij: 
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Roy Horsthuis (06-17 90 20 61), Hendrik van Goor (06-51 74 16 69) of Anke Ettema (06-41 99 30 36), kaakchirurgen, of bij L.J. Wagenaar, cardioloog, voorzitter dan de benoemingsadviescommissie (053-487 2000).
Website: 
https://werkenbijmst.nl/vacatures/
Reageren voor: 
donderdag, 10 december, 2020

Sponsoren SSKMKA