Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Kaakchirurg

Functie

Ziekenhuis: 
Zuyderland Medisch Centrum
Plaats: 
Heerlen - Sittard Geleen
Vacature per: 
woensdag, 1 juli, 2020
Aandachtsgebied: 
Allround MKA-chirurgie

Arbeidsvoorwaarden

Functieomschrijving: 

De vakgroep MKA-chirurgie van Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen en Sittard/Geleen) zoekt op korte termijn een fulltime allround kaakchirurg. 

Profiel

Wij zoeken een kandidaat die:

· Beschikt over goede contactuele, communicatieve en sociale vaardigheden;

· In teamverband kan werken;

· In het kader van de managementparticipatie belangstelling heeft voor beleids- en managementtaken en bereid is een actieve bijdrage te leveren aan de werkzaamheden ten behoeve van het Medisch Specialistisch Bedrijf;

· Belangstelling heeft om betrokken te worden bij toegepast wetenschappelijk onderzoek;

· Een duidelijke visie heeft over de uitoefening en de toekomst van het vakgebied.

 

Wij verwachten het volgende van de kandidaat:

· Dubbele kwalificatie (arts/tandarts);

· Heeft interesse en ervaring in de orthognatische en de pre-implantologische chirurgie en de esthetische chirurgie;

· Bereid op beide vestigingsplaatsen (Heerlen en Sittard/Geleen) van de discipline werkzaam te zijn;

· Heeft belangstelling/ervaring in het verrichten van klinisch-wetenschappelijk onderzoek;

· Wil een actieve rol spelen bij (regionale) nascholingsactiviteiten t.b.v. de eerste lijn en onderwijs/opleiding in het ziekenhuis.

 

Ons aanbod

Toetreding tot de vakgroep MKA-chirurgie vindt plaats volgens gemaakte afspraken met MSB Zuyderland. Het MSB kent een uniforme toetredingsregeling. Er geldt een proefperiode voor de duur van een jaar. 

% Full-time: 
1 fte; ook part-time werken, is bespreekbaar
Deeltijd bespreekbaar: 
Ja
Duur: 
Proefperiode voor de duur van een jaar.
Contractvorm: 
Toetredend lid MSB Zuyderland

Solliciteren

Inlichtingen bij: 
Dr. L. Poort, kaakchirurg: l.poort@zuyderland.nl
Reageren voor: 
donderdag, 31 december, 2020
Samenstelling maatschap/vakgroep: 
Momenteel zijn er binnen Zuyderland vier kaakchirurgen werkzaam. De vakgroep heeft twee mondhygienisten in dienst.

Sponsoren SSKMKA